Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare | Cristina Banciu, Liliana Ciupercă

Editorul: ”Lucrarea abordează fenomenul corupției printr-o analiză istorică, conceptuală, legislativă și jurisprudențială, punând accent pe conținutul constitutiv al infracțiunilor, astfel cum sunt incriminate de Codul penal. De asemenea, pentru o abordare cuprinzătoare sunt prezente trimiteri la reglementările Legii nr. 78/2000.
Este prezentată în detaliu sfera noțiunii de funcționar public, propriu-zis și asimilat, explicațiile teoretice fiind însoțite și de hotărârile prealabile pronunțate de instanța supremă în legătură cu anumite categorii profesionale subsumate acesteia (de pildă, medicul angajat cu contract de muncă ori expertul tehnic judiciar).
Un spațiu însemnat este rezervat atribuțiilor și competențelor legale ale Direcției Generale Anticorupție, dar și organizațiilor neguvernamentale, îndeosebi din perspectiva prevederilor Legii nr. 571/2004, inclusiv în ceea ce privește avertizorii de integritate.
Sub aspect procesual, lucrarea tratează modurile de sesizare a organelor judiciare (incluzând sesizarea prin amicus curiae de către organizațiile neguvernamentale); specificul acțiunii penale și civile; probațiunea specifică (prezentând condițiile de dispunere a acestora și forța lor probantă) și regimul juridic al nulităților.
Nu în ultimul rând, este înfățișat modul de individualizare a represiunii penale (legală, judecătorească și administrativă) atât în ceea ce privește pedepsele principale, cât și cele accesorii ori complementare, fiind examinate criteriile generale de individualizare și pedepsele aplicabile.

Din cuprins

  • Corupția. Definiții. Clasificări
  • Cadrul legislativ intern și extern
  • Sesizarea infracțiunilor de corupție de către organizațiile neguvernamentale
  • Particularități ale infracțiunilor de corupție
  • Individualizarea pedepselor

Puncte forte

  • abordare istorică a noţiunii de corupție
  • prezentarea detaliată a rolului pe care îl au avertizorii de integritate și organizațiile neguvernamentale în descoperirea și sesizarea infracțiunilor de corupție
  • analiză detaliată a mijloacelor de probă și procedeelor, însoțită de exemple din practica judiciară
  • o jurisprudență bogată ce cuprinde 12 decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, 6 decizii ale Curții Constituționale și 21 de cauze ale Curții Europene a Drepturilor Omului
  • analiza rolului pe care îl joacă referatul de evaluare în individualizarea pedepsei.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.