Legea pensiilor comentată și adnotată. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii – prezentare comparativă | Ion Rebeca

Editorul: “Prezenta lucrare cuprinde o analiza detaliata a dispozitiilor Legii pensiilor, structurata sub forma comentariilor pe articole, in care au fost inserate solutiile relevante din jurisprudenta si trimiteri la opiniile exprimate in doctrina.

La data elaborarii acestui comentariu, actul normativ in vigoare este Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. In anul 2019 a fost adoptata o noua lege cadru, Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, ce va intra in vigoare gradual, pana la 1 septembrie 2021, data de la care se vor abroga prevederile Legii nr. 263/2010. Avand in vedere interferenta si succesiunea in timp a acestor doua acte normative, prevederile legii actuale sunt analizate comparativ cu cele ale legii viitoare, fiind evidentiate principalele modificari aduse atat in sens pozitiv, cat si intr-un sens mai putin fericit, care da posibilitatea unor interpretari diferite, indeosebi in ceea ce priveste formula de calcul a dreptului la pensie propusa in noul act normativ.

Lucrarea se adreseaza in primul rand practicienilor dreptului – magistrati, avocati, consilieri juridici, personalului de specialitate al caselor de pensii, dar ea poate fi la fel de utila si publicului larg, in special titularilor dreptului la pensie, toate explicatiile si comentariile fiind redactate intr-un limbaj clar si accesibil, astfel incat notiunile juridice sa poata fi intelese, cu un minim efort, si de catre persoanele care nu au cunostinte juridice in domeniu.”