Infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție. Vol. I. Luarea de mită, darea de mită | Vasile Coman

Editorul: “Cartea Infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție. Practică judiciară comentată – structurată în două volume – își propune să analizeze practica judiciară relevantă în materia complexă a acestui tip de infracțiuni, reglementate în Codul penal și în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, prin prezentarea și adnotarea unei părți importante a cazuisticii în domeniu, fiind selectate hotărâri relevante de la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curților de apel și al tribunalelor, pronunțate, ca perioadă de referință, exclusiv după data de 1 februarie 2014, momentul intrării în vigoare a noii legislații romane în materie penală. Jurisprudența rezumată inclusă în conținutul lucrării Infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție. Practică judiciară comentată încearcă să ofere o imagine cât mai completă, obiectivă și actuală a modului în care au fost abordate aspectele esențiale în legătură cu conținutul constitutiv al infracțiunilor privind corupția și a problemelor procedurale ivite în fața instanțelor de judecată, cu accent pe cele care au generat divergența de interpretare și aplicare în practica judiciară elaborată după amintita reformă a legislației penale. Acest lucru a fost completat prin notele integrate la finalul spețelor, cu trimiteri la extrase din jurisprudența relevantă a instanțelor naționale de toate gradele și, pe alocuri, a Curții Constituționale a României, aceasta din urmă aducând o contribuție importantă în ceea ce privește stabilizarea practicii judecătorești în acest moment de tranziție legislativă, cu efect direct și imediat asupra dreptului la un proces penal echitabil.

În Volumul I sunt tratate infracțiunile de luare de mită și dare de mită, în timp ce Volumul II grupează infracțiunile de trafic de influență, cumpărare de influență, precum și infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție, în ambele volume existând un capitol distinct privind aspectele de drept procesual penal frecvent întâlnite în practică. Culegerea Infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție. Practică judiciară comentată are în primul rând caracter aplicativ și se adresează practicienilor în domeniul dreptului penal (judecători, procurori, avocați) și celorlalți participanți la actul de justiție penală, dar, având în vedere relațiile sociale afectate prin săvârșirea acestui tip de criminalitate și ținând cont de faptul că în ultimii ani actul de justiție penală și lupta împotriva corupției preocupă în mod constant societatea civilă din România, ea poate constitui o sursă importantă de informații și pentru cei care doresc să își perfecționeze cunoștințele în acest domeniu de referință, pentru cercetătorii fenomenului corupției, prin contribuția sa fiind deopotrivă utilă mediului juridic universitar, în egală măsură interesat de evoluția soluțiilor jurisprudențiale în procesul de interpretare și aplicare a legii.”