Probleme de drept apărute în legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa penală ulterior reformei legislative din 2014 | Eugen Gheorghe Crișan, Hunor Kádár

Editorul: “Volumul Probleme de drept apărute în legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa penală ulterior reformei legislative din 2014 abordează într-un mod structurat subiecte precum protecţia conferită drepturilor de autor și drepturilor conexe prin intermediul normelor dreptului penal, confirmarea actelor şi măsurilor procesuale penale, urmarea socialmente periculoasă a infracțiunii și proiecția sa în latura civilă a cauzei penale ș.a. și prezintă aspecte practice utile în legătură cu aceste subiecte, pentru o bună înțelegere a problemelor vizate. 
Lucrarea are în vedere atât problemele legislative, cât și pe cele doctrinare și jurisprudențiale, într-o manieră unitară și elaborată.

Din cuprins

 • Protecţia conferită drepturilor de autor și drepturilor conexe prin intermediul normelor dreptului penal
 • Despre martor în procesul penal. Dreptul la tăcere. Autoincriminarea. Asistenţa juridică
 • Opinie privind posibilele efectele juridice ale Deciziei nr. 297/2018 a Curții Constituționale a României referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) C.pen.
 • Instituţia camerei preliminare şi unele probleme ridicate de aplicarea sa practică
 • Confirmarea actelor şi măsurilor procesuale penale
 • Urmarea socialmente periculoasă a infracțiunii și proiecția sa în latura civilă a cauzei penale
 • Probleme de interpretare şi aplicare a noilor norme ce incriminează pornografia infantilă comisă prin sisteme informatice

Puncte forte

 • sunt prezentate probleme de drept relevante după reforma legislativă penală din 2014
 • prezintă într-un mod structurat informațiile prezentate
 • aspecte practice utile
 • structura facilitează urmărirea ideilor expuse.”