Cooperarea judiciară internațională în materie penală | Eugen Gheorghe Crișan, Hunor Kádár (ed.)

Editorul: “Volumul Cooperarea judiciară internațională în materie penală abordează într-un mod structurat subiecte precum posibilitatea contopirii pedepselor și deducerii perioadelor executate în străinătate de către persoana solicitată, recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor de probaţiune străine în vederea supravegherii măsurilor de probaţiune și a sancţiunilor alternative în România, probleme juridice referitoare la audierea martorilor prin videoconferinţă în cadrul cooperării internaţionale în materie penală sau înființarea unei procuraturi europene cu focusare strictă pe interesele financiare ale U.E. Cuprinzând numeroase spețe juridice și ample probleme generate de aplicarea neuniformă a diferitelor sisteme de drept ale statelor membre UE, cartea reprezintă un studiu necesar dezvoltării doctrinei penale în materia cooperării judiciare internaţionale.

Element de noutate

Ca urmare a adoptării unor noi acte normative europene în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală, și în ciuda faptului că legiuitorul roman a transpus până în prezent în dreptul intern dispozițiile mai multor decizii-cadru, instanțele din Romania s-au confruntat cu serioase probleme în aplicarea dreptului corespunzător în materie. Ca element de noutate, lucrarea Cooperarea judiciară internațională în materie penalăîși propune să ridice cele mai importante probleme cu care s-au confruntat instanțele naționale în domenii precum audierea martorilor prin videoconferinţă în cadrul cooperării internaţionale în materie penală sau posibilitatea contopirii pedepselor și deducerii perioadelor executate în străinătate, dar și să ofere în același timp un punct de plecare în rezolvarea tuturor acestor inadvertențe.

Din cuprins

– recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor de probaţiune străine în vederea supravegherii măsurilor de probaţiune și a sancţiunilor alternative în România
– libera circulaţie a persoanelor, efectele sale negative asupra procesului penal şi eficienţa mecanismelor de cooperare judiciară internaţională pentru înlăturarea acestora
– probleme juridice referitoare la audierea martorilor prin videoconferinţă în cadrul cooperării internaţionale în materie penală
– EPPO între deziderat și realitate

Puncte forte

– sunt prezentate pe elementele de noutate apărute în materie
– prezintă într-un mod structurat informațiile prezentate 
– aspecte practice relevante
– realizează comentarii la cele mai noi acte normative europene în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală
– structura facilitează urmărirea ideilor expuse.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.