Contenciosul administrativ român | Cătălin-Silviu Săraru

Editorul: “Lucrarea de față tratează principalele aspecte legate de contenciosul administrativ printr-o analiză amănunțită și bogat documentată a principalului act normativ în materie, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, a recentului Cod administrativ adoptat, dar și a altor acte strâns legate de activitatea instanței de contencios administrativ și fiscal.

Din cuprins

  • Separația puterilor în stat
  • Condițiile de admisibilitate ale acțiunii directe în contenciosul administrativ
  • Actul administrativ
  • Procedura contenciosului administrativ
  • Contenciosul administrativ în legile speciale

Puncte forte

  • jurisprudența instanțelor de contencios administrativ
  • abordare interdisciplinară, cu referiri atât la noul, cât și la vechiul cadru normativ al contenciosului administrativ
  • ample referințe bibliografice
  • abordare analitică a principalelor probleme în materie.”