Tratat de contencios administrativ | Cătălin-Silviu Săraru

Conf. univ. dr. habil. Cătălin-Silviu Săraru:Am început să scriu acest Tratat având în minte cuvintele lui Petre Țuțea care arăta că <<am putea socoti dreptul, într-un anumit sens, gramatica ordinii sociale. Normele de drept sunt forma practică rezultată din împlinirea marilor principii ale relațiilor dintre oameni, cu structurile concrete variabile ale corpului social>>. Prin acest Tratat am încercat să realizez o interpretare a acestei gramatici a ordinii sociale formată din normele juridice, încercând să deslușesc voința legiuitorului și să descifrez tainele noțiunilor și principiilor (legile mișcării) care stau la baza contenciosului administrativ. Legea, așa cum spunea Hobbes <<nu poate fi niciodată contrară rațiunii și nu litera (adică orice interpretare a acesteia) este legea, ci acea interpretare care este conformă cu intenția legiuitorului>>. Nu am făcut abstracție de faptul că <<dincolo de mașina socială există omul cu lumea lui de valori>> și că binele comun, așa cum spunea Nicolae Titulescu, ne arată că sub abstracțiunea legilor se mișcă oameni, și că a-i sacrifica unui exces de logică, înseamnă a zice <<omul e făcut pentru lege, iar nu legea pentru om>> ceea ce este o absurditate.

În Tratat am urmărit o cercetare sistematică a materiei contenciosului administrativ, fiecare problemă abordată fiind analizată în cadrul unui paragraf distinct numerotat de la S1 la S457. Un index al acestor paragrafe se regăsește la sfârșitul lucrării și are rolul de a ușura găsirea de către cititor a temelor tratate și a soluțiilor propuse.

Aspectele fundamentale ale contenciosului administrativ sunt prezentate atât din perspectivă teoretică, cât și practică. În tratarea problematicii contenciosului administrativ am ținut cont de opiniile exprimate de personalitățile care au marcat acest domeniu în decursul timpului, din dreptul românesc și dreptul comparat, alături de care am exprimat propriile puncte de vedere. Noțiunile sunt analizate diacronic și comparat punând în evidență evoluții, constante și valori ale contenciosului administrativ în Spațiul administrativ european. Lucrarea utilizează o bogată jurisprudență pentru a ilustra tendințele de aplicare și interpretare a legislației din domeniu. Am făcut apel inclusiv la deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene, la jurisprudența CEDO și la recomandările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, pentru a ilustra aspectele de integrare a protecției drepturilor omului în soluțiile pronunțate de instanțele de contencios administrativ.”

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș: „Catalin-Silviu Sararu este un profesionist care <<s-a construit>> pe el insuși ca specialist, cu exigența și tenacitate, caruia nu i-a fost ușor sa faca acest lucru, mai ales ca <<meandrele concretului>>, și pe teritoriul dreptului, ca sa-l parafrazam pe Marin Preda, nu sunt intotdeauna ușor de strabatut.

 Consecvența cu el insuși, cu marile instituții ale dreptului, pe care și le-a <<asumat>> ca cercetator de-a lungul timpului, reprezinta o trasatura caracteristica a unui jurist serios și, in mod particular, a lui Catalin-Silviu Sararu.

 Intr-o continuare fireasca a demersului de cercetare științifica și din dorința de a aprofunda problemele abordate in lucrari anterioare, Catalin-Silviu Sararu vine acum in fața noastra cu un tratat de contencios administrativ.

Un <<punct forte>> al tratatului consta in faptul ca autorul iși fundamenteaza cercetarea și judecațile de valoare nu doar pe analiza dreptului romanesc, ci și pe cea a dreptului comparat și a dreptului Uniunii Europene și, cu precadere, a jurisprudenței celor doua instanțe, de la Strasbourg și de la Luxemburg. Minte neobosita și iscoditoare, Catalin-Silviu Sararu trece prin filtrul realitaților romanești axiomele promovate de acestea, fara a le prelua mimetic, ca pe niște dogme, cum, din pacate, constatam ca se mai intampla pe la noi și suntem convinși ca nu numai pe la noi.”