Teste-grilă. Drept penal și procedură penală | Mihail Udroiu

Editorul:
– peste 4000 de grile, redactate astfel încat să ofere o înțelegere rapidă a noilor dispoziții legale
– toate grilele sunt actualizate la nivelul lunii Iulie 2019
– majoritatea grilelor au o singură variantă corectă de răspuns
– evaluare graduală: cunoștințe de bază și cunoștințe aprofundate
– teste de verificare
– teste recapitulative
– explicații ale raspunsurilor la grile

Noua ediție a lucrării „Teste-grilă. Drept penal și procedură penală” oferă peste 4000 de grile actualizate la nivelul lunii mai 2019, avându-se în vedere atât modificarile legislative, cât și efectele produse de hotărârile Curții Constituționale, de deciziile pronunțate în recurs în interesul legii (RIL) și de hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (HP) ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL LUCRĂRII:
• peste 4000 de grile din materia dreptului penal și procesual penal, redactate astfel încât să ofere o înțelegere rapidă a noilor dispoziții legale în cele mai mici detalii;
• explicații utile la raspunsurile grilelor, cu scopul de a deprinde mai ușor noile modificări, precum și mecanismul rezolvarii acestora;
• o structură inedită, la fiecare materie în parte, grilele fiind împarțite în doua categorii, respectiv „Cunoștințe de bază” și „Cunoștințe aprofundate”. În acest fel, este asigurată evaluarea graduală și eficienta a cunoștințelor dobandite în materie penală și procesual penală, pornind de la elementele de bază, esențiale, până la aspecte de finețe juridică de o dificultate sporită;
• teste de verificare pentru fiecare materie în scopul realizării unei evaluari tematice la final de domeniu;
• teste recapitulative, fiecare cuprinzând 25 de grile din materia dreptului penal și 25 de grile din materia procedurii penale, care permit o evaluare de ansamblu a cunoștințelor dobandite, în condiții similare celor din cadrul unui examen.

Lucrarea acoperă întreaga tematică solicitată la: 
– examenele de licență;
– concursurile de admitere la Institutul Național al Magistraturii și în magistratură;
– examenele de admitere în avocatură, respectiv definitivat al avocaților stagiari;
– concursurile de promovare în funcții de execuție a magistraților, respectiv examenul de capacitate al magistraților stagiari.

Scopuri urmarite prin această lucrare: 
a. verificarea cunoștințelor dobândite în materie penală și procesual penală;
b. realizarea unui instrument de înțelegere în maniera indirectă a dispozițiilor legale și de reamintire rapidă;
c. evidențierea detaliilor normelor de incriminare sau de procedură;
d. evitarea erorilor în procesul de sedimentare a cunoștințelor;
e. evitarea capcanelor existente în grilele de la orice examen sau concurs;
f. optimizarea procesului de recapitulare a materiei penale și procesual penale;
g. optimizarea tehnicilor de soluționare a grilelor înaintea concursurilor și examenelor.

Modalitatea de concepere a grilelor, numarul acestora, varietatea subiectelor abordate recomandă lucrarea ca pe unul dintre cele mai utile și performante instrumente în verificarea și evaluarea rapidă, dar temeinică a cunoștințelor în domeniul dreptului penal și procesual penal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.