Codul de procedură fiscală comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni – 2019 | Emilian Duca

Editorul:Codul de procedură fiscală comentat și adnotat (2019) reprezintă o evoluție față de edițiile anterioare, atât prin comentariile extensive ale autorului, cât și prin preluarea unor clarificări aduse de jurisprudența națională și europeană. Așa cum v-am obișnuit, sub textul actualizat al articolelor Noului Cod de procedură fiscală au fost inserate instrucțiuni (ex.: privind procedura de contestare a actelor administrative fiscale), trimiteri la legislația secundară sau complementară, după caz, precum și extrase din jurisprudența relevantă pentru interpretarea corectă a dispozițiilor legale. În continuare, au fost incluse comentariile autorului, precum și note referitoare la doctrină, practica administrativă și judiciară. Toate aceste elemente reprezintă instrumente de validare sau de corectare a propriilor opinii și interpretări ale legislației fiscale. În completarea textului Codului, sub formă de Anexe, au fost incluse Deciziile Comisiei fiscale centrale și ale Comisiei de proceduri fiscale privind probleme de procedură fiscală; legislație secundară (eșalonări la plată, procedura de rambursare a TVA, procedura de restituire a sumelor de la buget, reglementări privind controlul fiscal, prețurile de transfer, soluțiile fiscale anticipate și acordurile de preț în avans); legislație conexă (reglementarea cazierului fiscal – inclusiv lista contravențiilor și infracțiunilor din domeniul fiscal care se inscriu în acesta –, regimul contravențiilor, Legea contenciosului administrativ și Legea evaziunii fiscale). Lucrarea se adresează atât profesioniștilor din domeniul fiscal, cât și tuturor celor care doresc să înțeleagă normele juridice care guvernează activitatea autorităților fiscale. Informațiile cuprinse în aceasta vin în sprijinul activității practicienilor, în sensul reducerii efortului de actualizare a informației și al valorificării experienței anterioare.”