Fișe de proceură penală. Partea specială. Ed. 4 | Mihail Udroiu

Editorul: “- 32 de fișe tematice
– 82 de teme de analiză și dezbatere
– 3 tabele de analiză comparativă
– scheme teoretice recapitulative
– jurisprudența relevantă recentă structurată pe materii
– modele de acte procesuale

Prezentele fișe au alcătuit, încă din 2012, singura lucrare care a abordat, într-o grafică inovatoare și o structură intuitivă, Partea specială a Codului de procedura penală, dorind să se materializeze într-un instrument eficient, care să permită oricărui jurist să își fixeze facil o perspectivă logică asupra materiei. 

Ediția a IV-a a lucrării este regândită astfel încât, prin forma de prezentare a informațiilor, precum și prin structurile de analiză și sinteză suplimentar introduse, să asigure dobândirea cunoștințelor necesare atât cititorului care descoperă materia, cât și celui care se pregătește pentru un examen de tip test-grilă ori pentru o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice în cadrul căreia se testează capacitatea de analiză, de sinteză și de generalizare a candidaților. În noua editie a lucrării – actualizată în iunie 2019 – sunt prezentate și analizate dispozițiile legii de modificare a Codului de procedură penală. În cuprinsul fiecărei fișe, analiza modificărilor aduse codurilor este realizată astfel încât tranziția legislativă să fie facil de trecut. Astfel, textele afectate de modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară sunt însoțite de note de subsol explicative ori sunt urmate de o secțiune nouă, intitulată „Legea de modificare a NCPP”, toate precedate de simbolul unei clepsidre. Explicațiile care însoțesc prezentarea modificărilor legislative sunt la același nivel de complexitate ca și comentariile existente, nerezumându-se la simpla indicare a conținutului normei legale.

PUNCTE FORTE: 
• explicații clare, apte să asigure maxima eficiență în susținerea oricărui examen de Procedură penală, Partea specială, indiferent dacă subiectul constă într-un test-grilă sau într-o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice; 
• analiza tuturor deciziilor pronunțate în recurs în interesul legii (RIL) și a hotărârilor prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (HP) date de Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și a soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională până la finalul lunii mai 2019; 
• cele mai recente soluții jurisprudențiale relevante pronunțate în aplicarea noului Cod de procedură penală; 
• denumiri marginale care precedă fiecare soluție jurisprudențială, asemănătoare standardelor codurilor adnotate; 
• structuri grafice care urmăresc logica funcțională a fiecărei instituții și facilitează asimilarea rapidă atât a structurii instituției, cât și a conținutului informațiilor despre aceasta; 
• teme de analiză și dezbatere (TAD), care contribuie semnificativ la pregătirea candidatului pentru susținerea probelor scrise de verificare a cunoștințelor juridice, prin intermediul TAD fiind evidențiate operațiile gândirii (analiză, sinteză, generalizare) în trăsături ale procesului de gândire (flexibilitatea ori dimensiunea critică). Scopul TAD nu este acela de a obține un răspuns tranșant cu privire la o problemă de drept, ci de a testa capacitatea cititorului de a diseca și dezbate o situație factuală sub toate fațetele posibile și de a-și prezenta argumentele într-o manieră clară și logică. Deopotrivă, TAD pot conduce la crearea de noi teme de discuții apte să releve acuratețea raționamentului cititorului și capacitatea de a efectua distincții relevante în materia dreptului procesual penal; 
• tabele de analiză comparativă (TAC), cu o utilitate de necontestat în etapa pregătirii candidatului pentru susținerea probelor scrise de verificare a cunoștințelor juridice. Scopul TAC este acela de a contribui la sedimentarea cunoștințelor prin observarea diferențelor dintre instituțiile comparate. 

ACQUIS-ul lucrarii: 
• elaborarea acesteia de către un teoretician și practician cu experiență, capabil să ofere o viziune armonizată asupra materiei penale și procesual penale; 
• prezentarea materiei într-o manieră clară și structurată, aptă să asigure fixarea rapidă a cunoștințelor necesare pentru examene de tip test-grilă ori pentru o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice; 
• organizarea conținutului în părți teoretice, care oferă informații teoretice tehnice și precise, și părți practice, care cuprind soluțiile relevante pronunțate de instanțele judecătorești în materie; 
• explicarea, în cadrul secțiunii de observații, a unor chestiuni ce prezintă o dificultate sporită. 

Toate acestea se constituie în atuuri ce recomandă lucrarea de față ca pe cel mai util și facil instrument pentru cei care vor să recapituleze rapid materia pentru examenele consacrate din domeniu, dar și pentru cei care vor să dobândească în cel mai scurt timp cunoștințele teoretice și practice esențiale cu privire la partea specială a dreptului procesual penal. Lucrarea se adresează, în egală măsură, oricarui jurist: 
• student, masterand, doctorand; 
• candidat la examenele de admitere, definitivare sau promovare în profesiile juridice; 
• practician la început de carieră sau cu experiență.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.