Drept fiscal. Note de curs | Marilena Ene

Editorul: ”Dreptul fiscal este privit ca o ramură a dreptului cu un conținut enigmatic și în permanentă schimbare. Percepția este parțial adevărată și lucrarea își propune să prezinte conceptele specifice dreptului fiscal într-o manieră clară și concisă. În contextul actual, legislația fiscală, alături de cea penală, este unul dintre cele mai utilizate instrumente în practică, însă menținerea la zi cu modificările aduse este o mare provocare pentru practicieni.

Lucrarea, sub forma unor note de curs, se adresează studenților la drept în primul rând, dar este utilă și pentru practicieni, întrucât îmbină prezentarea noțiunilor teorectice cu analiza dispozițiilor juridice aplicabile, fără însă a epuiza toate subiectele posibile de discuție.

Legislația avută în vedere în cadrul lucrării este cea în vigoare până la data de 30 martie 2019.”