Rolul taxei pe valoarea adăugată în politica fiscal-bugetară | Marilena Ene

Editorul: “Politica fiscal-bugetară este un subiect actual de discuție pentru teoreticieni, dar și pentru politicieni, întrucât preocuparea constantă a statelor, după ultima criza financiară globală declanșată în 2008, a fost și este de a se identifica și adopta cele mai bune măsuri în cadrul politicii fiscale, care să asigure statelor fondurile necesare funcționării, fără însă a afecta dramatic bunăstarea tuturor cetățenilor. Statele se confruntă la nivel european şi mondial cu o puternică competiţie între sistemele fiscale, inclusiv, dar nu numai, cu privire la cote de impozite, pentru a atrage cât mai multe investiții.

Atât în România, cât și în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, se constată că taxa pe valoarea adăugată reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente fiscale, utilizat în vederea realizării obiectivelor politicii fiscal-bugetare.

Lucrarea se adresează atât specialiștilor în drept, cât și celor în economie care doresc să aprofundeze, din punct de vedere teoretic, concepte deosebit de importante, printre care buna guvernare financiară, buna guvernare fiscală, politica fiscal-bugetară, taxa pe valoarea adăugată.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.