Drept penal. Partea specială. Ed. 6 | Mihail Udroiu

Editorul: “Scrisă de unul dintre membrii Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal, lucrarea conține un comentariu aprofundat și clar al noilor instituții de Drept penal, Partea specială, în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se aplică în practică noile dispoziții penale. Lucrarea nu conţine doar informaţii complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea specială, dar şi acele detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

Ediţia nouă cuprinde:

 • peste 1200 de noi comentarii;
 • dezvoltarea analizelor și suplimentarea exemplelor pentru infracțiunile referitoare la piraterie, influențarea declarațiilor, tortură, asistența și reprezentarea neloială, infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultrajul contra bunelor moravuri;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • jurisprudența recentă relevantă în aplicarea Noului Cod penal (în mare parte nepublicată);
 • comentarii detaliate ale tuturor modificărilor prevăzute în Legea de modificare a Codului penal, precum și corelațiile necesare unei bune înțelegeri a materiei.

Din cuprins

 • soluții jurisprudențiale ale instanței supreme și ale altor instanțe naționale;
 • jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCP trebuie interpretate din perspectiva instanței de la Strasbourg;
 • 80 de grile și răspunsuri.

Puncte forte

 • una dintre cele mai performante cărți de Drept penal, Partea specială în înțelegerea și aplicarea Noului Cod penal;
 • informații complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea specială;
 • rescrierea comentariilor cu privire la unele infracţiuni (de pildă, piraterie, influențarea declarațiilor, tortură, asistența și reprezentarea neloială etc.);
 • rescrierea comentariilor în materia participaţiei la anumite infracţiuni, când se reţine existenţa unei circumstanţe personale de individualizare;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • nouă structurare și prezentare a informațiilor apte de a face lucrarea mult mai facil de parcurs;
 • peste 1200 de noi comentarii ale instituţiilor de Drept penal, Partea specială;
 • analiza tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale;
 • bogată jurisprudenţă a instanţelor în aplicarea Noului Cod penal.
 • ediție nouă, actualizată în mai 2019ș
 • acoperă atât examenele tip test-grilă, cât și cele pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice.”