Principiile de la Haga referitoare la alegerea legii aplicabile contractelor comerciale internaţionale | Radu-Bogdan Bobei (trad.)

Editorul: “Poate fi curtată libertatea? Se pare că da. Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga ne sugerează efectuarea unui asemenea demers şi ne propune utilizarea unuia din instrumentele sale. Este vorba despre Principiile referitoare la alegerea legii aplicabile contractelor comerciale internaţionale (2015), denumite în continuare “Principiile de la Haga”. Principiile de la Haga sunt un vehicul al afirmării libertăţii părţilor de a stabili legea aplicabilă contractelor evidenţiate.

Acest instrument internaţional constituie şi un vehicul de identificare a standardelor neobligatorii, însă ferm consacrate de dreptul internaţional în spaţiul autonomiei de voinţă a părţilor.

În plus, Principiile de la Haga ne invită să descoperim expresii ale abstractului generator de operativ coerent.

Fie şi în contextul unei traduceri imperfecte, propun jurisdicţiei române lecturarea acestui instrument internaţional.”