Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale. Vol. I | Ştefan Deaconu, Marian Enache

Editorul: “Elaborarea acestei lucrări este determinată de interesul crescut pentru protecţia constituţională a drepturilor și a libertăţilor fundamentale şi pentru activitatea Curții Constituţionale. Gândită să apară în mai multe volume, lucrarea cuprinde: considerentele de principiu rezultate din jurisprudenţa Curții Consti¬tuționale cu privire la fiecare drept sau libertate fundamen¬tală, cu indicarea în mod corespunzător a deciziilor în care se regăsesc aceste considerente, precum și un scurt comentariu doctrinar al fiecărui drept sau libertate fundamentală, însoțite de o listă bibliografică a lucrărilor teoretice și practice care tratează problematica drepturilor și a libertăților fundamentale.

Din cuprinsul volumului I

 • Egalitatea în drepturi
 • Accesul liber la justiție
 • Libertatea individuală
 • Dreptul la libera circulație
 • Dreptul la apărare
 • Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
 • Dreptul la grevă
 • Dreptul la muncă și la protecția socială a muncii
 • Dreptul la ocrotirea sănătății
 • Dreptul la un mediu sănătos
 • Protecția copiilor și a tinerilor

Puncte forte

 • fiecare drept sau libertate fundamentală este însoțită de un comentariu doctrinar și de o listă bibliografică ce tratează problematica dreptului sau a libertății în discuție
 • aduce în prim-plan conţinutul dreptului sau a libertăţii fundamentale, astfel cum a fost dezvoltat/ă în deciziile Curţii Constituţionale
 • se adresează în special prac¬ticienilor dreptului și celor care dorind să sesizeze Curtea Constitu¬țională cu o obiecție sau excepție de neconstituționalitate au nevoie să identifice ușor jurisprudența relevantă a instanţei constituţionale şi să îşi fundamenteze cererile formulate sau excepţiile invocate cu soluţiile de principiu rezultate din considerentele deciziilor Curţii Constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale
 • ample referințe bibliografice
 • caracter interdisciplinar.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.