Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac. Ed. 4 | Dan Cimpoeru

Editorul: “Lucrarea, concepută sub forma unui curs universitar, este în acord cu noul cadru normativ și abordează exhaustiv problematica achizițiilor publice, astfel: achizițiile publice „clasice”, achizițiile sectoriale, achizițiile publice în domeniile apărării și securității, concesiunile de lucrări și de servicii, remediile și căile de atac. Pentru o mai bună înțelegere a modului în care este aplicată legislația la cazurile concrete, este evocată o selecție de decizii relevante ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). Cartea conține și un set orientativ de teste grilă care îi va ajuta pe cititori să-și fundamenteze și să-și verifice cunoștințele acumulate.

Despre Ediţia 4

Ediția 4 a cărții a avut în vedere ultimele acte normative apărute, îndeosebi O.U.G. nr. 45/2018 care a adus modificări substanțiale în ceea ce privește remediile și căile de atac, noile competențe ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pentru uniformizarea practicii și pentru soluționarea unei probleme de drept, etc., precum și O.U.G. nr. 39/2018 care a reconfigurat integral parteneriatul public-privat.

Din cuprins

 • piața unică europeană și achizițiile publice
 • obiectul, scopul și principiile achizițiilor publice
 • domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 • contractul de achiziție publică
 • reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
 • procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
 • domeniul de aplicare al Legii nr. 100/2016
 • parteneriatul public-privat
 • controlul ex ante și ex post în cadrul Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

Puncte forte

 • abordeaza exhaustiv problematica achizițiilor publice
 • conţine modificările aduse prin O.U.G. nr. 45/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, precum și O.U.G. nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat
 • contine selecție de decizii relevante ale CNSC
 • teste grilă privind achizițiile publice
 • ample referinte bibliografice.”