Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac. Ed. 3 | Dan Cimpoeru

Editorul: “Lucrarea, conceputa sub forma unui curs universitar, este in acord cu noul cadru normativ si abordeaza exhaustiv problematica achizitiilor publice, astfel: achizitiile publice „clasice”, achizitiile sectoriale, achizitiile publice in domeniile apararii si securitatii, concesiunile de lucrari si de servicii, remediile si caile de atac. Pentru o mai buna intelegere a modului in care este aplicata legislatia la cazurile concrete, este evocata o selectie de decizii relevante ale CNSC. Cartea contine si un set orientativ de teste grila care ii va ajuta pe cititori sa-si fundamenteze si sa-si verifice cunostintele acumulate. 

Aceasta editie cuprinde doua noi titluri care prezinta un interes deosebit in contextul actual al achizitiilor publice: primul, intitulat Achizitiile publice in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene, abordeaza problematica specifica a achizitiilor realizate de beneficiarii fondurilor structurale si de investitii europene, in contextul aprobarii de catre Comisia Europeana a Acordului de parteneriat al Romaniei pentru perioada de programare financiara 2014-2020, in timp ce titlul Controlul achizitiilor publice si al concesiunilor de lucrari si servicii analizeaza functia de control ex ante si ex post al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice. 

Din cuprins
•    piata unica europeana si achizitiile publice
•    domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016 
•    contractul de achizitie publica
•    reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire
•    procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica
•    instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica
•    organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica
•    executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru
•    achizitiile sectoriale
•    achizitiile publice in domeniile apararii si securitatii
•    domeniul de aplicare al Legii nr. 100/2016
•    achizitiile publice in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene
•    modul de efectuare a achizitiilor publice in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat
•    contractul de concesiune de lucrari si de servicii
•    procedurile de atribuire a contractelor de concesiune
•    domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016
•    parteneriatul public-privat
•    organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire a contractelor de concesiune
•    reguli privind executarea contractelor de concesiune
•    controlul ex ante si ex post in cadrul Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice
•    procedura administrativ-jurisdictionala in fata CNSC
•    sistemul de remedii judiciare
•    decizii relevante ale CNSC

Puncte forte ale lucrarii Achizitii publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii si cai de atac. Editia a 3-a:
•    abordeaza exhaustiv problematica achizitiilor publice
•    contine modificarile aduse prin Regulamentul delegat (UE) nr. 2365/2017 al Comisiei din 18 decembrie 2017 si O.U.G. nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor / acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, Ordinul comun nr. 67/890/2017 al ministrului fondurilor europene si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, cat si Instructiunea ANAP nr. 1/2017
•    contine selectie de decizii relevante ale CNSC
•    ample referinte bibliografice.”