Restructurarea întreprinderii. Concedieri individuale și concedieri colective | Luminiţa Dima

Editorul: “Oamenii își desfă­șoară cea mai mare parte a activității lor zilnice în cadrul unor struc­turi organizaționale pe care le‑au creat pentru obținerea unor scopuri economice sau sociale. În funcție de scopurile pe care le au organizațiile sau persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul lor, de condițiile econo­mice, sociale și politice, de modificările intervenite de‑a lungul tim­pului pe toate aceste planuri, organizațiile nu au o structură liniară, ci suferă în mod continuu schimbări în baza unei nevoi constante de adaptare.

În cazul oricărei reorganizări este foarte important să se identifice corect și complet ce presupune o astfel de reorga­nizare, pentru ce aspecte pe care ea le implică este nevoie de hotă­râri sau decizii ale diverselor organe de conducere ale persoanei juridice, care sunt consecințele adoptării unor astfel de hotărâri sau decizii, pentru a stabili în mod eficient succesiunea lor în timp și, bineînțeles, adoptarea unor măsuri valabile, care să nu poată fi contestate și anulate.

Lucrarea analizează cazurile în care reorganizarea între­prinderii implică desființarea unor posturi, cu consecința conce­dierii salariaților care ocupă posturile respective și are în vedere atât situațiile în care intervin concedieri individuale, cât și pe cele care au drept efect concedierile colective.

Din cuprins

 • concedierea salariaților în reglementările internaționale și europene
 • interdicții privind concedierea salariaților
 • procedura concedierii colective
 • dreptul la preaviz
 • măsuri de protecție
 • caracterul netemeinic sau nelegal al concedierii
 • elemente de drept comparat

Puncte forte

 • explicare clară și concisă a noţiunilor privind restructurarea și reorganizarea întreprinderilor
 • interpretare contextuală a normelor juridice referitoare la dreptul muncii prin exemple practice
 • analiză detaliată a cazurilor în care reorganizarea întreprinderii implică desființarea unor posturi, cu consecința concedierii salariaților
 • aspecte inedite din practica judiciară.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.