Dreptul muncii | Luminița Dima

Editura C. H. Beck: ”Lucrarea propune explicarea contextuală a normelor juridice de dreptul muncii, legând cercetarea de problemele pe care le ridică aplicarea acestora. Cursul propune o abordare inedită pentru mediul universitar românesc, și anume faptul că problematica în discuție este analizată din toate unghiurile posibile, cu ample referințe practice, punându-se accent pe soluții pertinente și argumentate, dar și pe spețele relevante din practica judiciară națională și internațională. Modul de sistematizare și aspectele de interdisciplinaritate permit o documentare completă asupra interpretării și înțelegerii materiei.

Raportul juridic de muncă

Raportul de muncă este un raport juridic în care părțile nu sunt egale. Salariatul este subordonat patronului său în exercitarea atribuțiilor specifice funcției ocupate fiind obligat să îndeplinească ordinele de serviciu și fiind supus prerogativelor de direcție, control și sancționare ce aparțin patronului în cadrul raportului juridic de subordonare. În aceste condiții, normele dreptului comun (dreptul civil) nu erau suficiente pentru a reglementa relația de muncă. Dimpotrivă, uneori normele dreptului comun erau de natură a permite, chiar a încuraja abuzul patronal și exploatarea salariatului. A fost necesară o protecție legală suplimentară a salariatului pentru a reechilibra relația de muncă și a preveni abuzurile patronale care pot interveni în contextul raportului de subordonare. Din această nevoie a apărut dreptul muncii ca ramură autonomă de drept.
Constituirea dreptului muncii ca o ramură distinctă de drept este rezultatul unui proces îndelungat. Apariția și extinderea muncii salariate au determinat adoptarea unei legislații corespunzătoare de protecție a salariaților, considerați a fi partea slabă în cadrul unui raport de muncă, iar diversificarea și amploarea relațiilor sociale de muncă au dus la perfecționarea continuă a acestei legislații și la constituirea dreptului muncii ca ramură autonomă de drept.
 
Din cuprins

 • munca şi raporturile juridice de muncă
 • izvoarele și principiile dreptului muncii
 • încheierea contractului individual de muncă
 • suspendarea contractului individual de muncă
 • modificarea contractului individual de muncă
 • încetarea contractului individual de muncă
 • timpul de muncă și timpul de odihnă
 • salarizarea
 • formarea profesională a salariaților
 • sănătatea şi securitatea în muncă
 • inspecția muncii
 • răspunderea juridică
 • conflictele individuale de muncă şi jurisdicţia muncii
 • raporturile colective de muncă

Puncte forte

 • explicare clară și concisă a noţiunilor de dreptul muncii
 • interpretare contextuală a normelor juridice referitoare la dreptul muncii prin exemple practice
 • analiză detaliată a principalelor instituții care guvernează raporturile individuale și colective de muncă
 • aspecte inedite din practica judiciară
 • bogate referiri la legislația europeană și internațională
 • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunțate în noul Cod civil
 • prezentare interdisciplinară a materiei, în special cu referire la normele de procedură civilă
 • conţine ultimele modificări legislative aduse în domeniu prin H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • referințe bibliografice bogate
 • cele mai recente Decizii ale Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate
 • cele mai recente Decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.