Regimul juridic al instituţiilor de credit | Ianfred Silberstein

Editorul: “Lucrarea este fundamentată pe legislația română în vigoare și doctrina în materie, precum și pe reglementările europene, acoperind problematica bancară analizată. Astfel, sunt supuse examinării reglementările speciale, inclusiv normele edictate de banca centrală a României, vizând instituțiile de credit – statutul juridic, condițiile privind acordarea sau retragerea autorizației de funcționare, noțiunea de supraveghere prudențială, obligațiile profesionale ale instituțiilor de credit, precum și încetarea desfășurării activității.

Din cuprins

 • instituția de credit; forme reglementate de lege
 • regimul instituțiilor de credit în statele membre
 • autorizarea instituțiilor de credit
 • secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
 • regimul instituțiilor de credit în state terțe
 • lichidarea instituțiilor de credit
 • falimentul instituțiilor de credit

Puncte forte

 • analiza legislației în domeniul bancar
 • sistematizarea și ordonarea legislației în materie
 • rolul Băncii Naționale a României în sistemul bancar românesc
 • aspecte interdisciplinare
 • explicare clară și concisă a informațiilor din sfera bancară
 • dublă abordare a materiei, din punct de vedere teoretic și practic.”