Infracţiuni financiar bancare | Petruţ Ciobanu

Ianfred Silberstein: “Ne aflăm în prezenţa unei lucrări de strictă actualitate care dezbate aspecte legate de infracţiunile din domeniul financiar-bancar. Dacă lucrarea este subsumată cercetării din perspectiva ştiinţei criminalistice a acestui fenomen, lucrarea reuşeşte să îmbine un studiu comparat bazat pe diverse domenii ale ştiinţei dreptului, cum ar fi dreptul penal, dreptul financiar ori dreptul bancar.

Abordând în primul capitol criminalitatea organizată ca izvor principal al obţinerii banilor murdari, autorul semnalează faptul că “fenomenul infracţional prezintă o structură deosebit de complexă în funcţia de dezvoltare economică, politică şi socială pe care societatea umană o cunoaşte la un moment dat al evoluţiei sale.”

După lecturarea acestei cărţi, cei interesaţi ‑ şi sfera acestora poate fi foarte largă – află o analiză bine motivată pe un domeniu de strictă actualitate, ceea ce ne îndeamnă să o recomandăm ca pe un studiu necesar pentru cei ce activează în domeniu, cât şi pentru cei ce doresc să‑şi însuşească cunoştinţe cât mai largi pe specificul infracţiunilor din domeniul financiar‑bancar.

Andrei Săvescu: “Iată o carte nu doar bună, ci şi incitantă! Infracţionalitatea în domeniul financiar-bancar nu este la îndemăna oricui, iar specialiştii în domeniu sunt puţini, pentru că este necesară stăpânirea cifrelor, un domeniu care juriştilor le este familiar mai rar. Autorul, av. dr. Petruţ Ciobanu, este un reputat practician în domeniul dreptul penal, specializat în apărarea “gulerelor albe”. Cartea este un model de abordare tehnică a unor probleme aflate la limita dintre ingineria financiară şi fapta penală. Dacă sunteţi avocaţi şi aveţi astfel de clienţi, ceea ce vă doresc şi dumneavoastră, această carte este un instrument de pătruns în intimitatea cercului, nu doar o sursă de documentare.