Drept constituțional. Teoria generală și instituții constituționale. Jurisprudența constituțională. Ed. 3 | Marius Andreescu, Andra Puran

Editorul: ”Lucrarea abordează aspectele importante ale dreptului constituțional într-o manieră de natură să evidențieze locul și rolul Constituției în sistemul juridic român, apariția și evoluția Constituției în România, rolul Constituției în funcționarea instituțiilor statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.

Pe lângă elementele de bază care fac obiectul analizei într-un curs de drept constituțional, lucrarea cuprinde și teme de interes major în contextul evoluției reglementărilor interne și internaționale cu impact asupra aplicării prevederilor Constituției, precum: principiile constituționale, analiza principiului proporționalității în cazul restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți, supremația Legii fundamentale în condițiile aplicării principiului priorității Dreptului Uniunii Europene, modalitățile prevăzute de lege pentru asigurarea supremației Constituției.

Despre Ediţia 3

Ca și element de noutate, ediția 3 cuprinde un capitol destinat analizei unor aspecte semnificative din jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind garantarea exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dar și o secțiune specială din cadrul capitolului privind evoluţia constituţională a statului român care are ca obiect de analiză aspecte privind constituţionalitatea Marii Uniri din 1918.

Cuvintele autorilor despre lucrare

Lucrarea este construită pe un algoritm interdisciplinar, în măsură să pună în valoare locul şi rolul Constituţiei în sistemul social, statal şi interstatal, dimensiunea istorică, evolutivă a Legii fundamentale, realităţile care condiţionează sau determină conţinutul normativ al acesteia.

Pe lângă elementele de analiză întâlnite în mod obişnuit în cursurile universitare, sunt prezentate teme de interes major care reprezintă elemente de noutate în literatura de specialitate: problematica principiilor constituţionale, analiza principiului proporţionalităţii în cazul restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, dar şi ca bază de structurare a conţinutului normativ al Constituţiei; supremaţia Legii fundamentale în contextul aplicării principiului priorităţii Dreptului Uniunii Europene; rolul Curţii Constituţionale, al Parlamentului şi al instanţelor judecătoreşti pentru supremaţia Constituţiei.

Din cuprins

– dreptul constituţional ca ramură de drept
– raporturile de drept constituţional 
– subiectele şi normele dreptului constitutional
– apariţia şi evoluţia constituţiilor
– definiţia constituţiei
– adoptarea, modificarea, suspendarea şi abrogarea constituţiei
– principiul supremaţiei constituţiei
– sisteme constituționale contemporane
– evoluţia constituţională în România
– aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României privind protecţia unor drepturi şi libertăţi fundamentale
– instituţia cetăţeniei

Puncte forte

– evoluția constitutională în România
– prezentarea sistemelor constituționale contemporane
– analiza drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor
– aspecte din jurisprudența CEDO privind restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale
– ample referințe bibliografice.”