Drept constituțional. Teoria generală și instituții constituționale. Ed. 2 | Marius Andreescu, Andra Puran

Editura C. H. Beck: ”Lucrarea abordează aspectele importante ale dreptului constituțional într-o manieră de natură să evidențieze locul și rolul Constituției în sistemul juridic român, apariția și evoluția Constituției în România, rolul Constituției în funcționarea instituțiilor statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.
Pe lângă elementele de bază care fac obiectul analizei într-un curs de drept constituțional, lucrarea cuprinde și teme de interes major în contextul evoluției reglementărilor interne și internaționale cu impact asupra aplicării prevederilor Constituției, precum: principiile constituționale, analiza principiului proporționalității în cazul restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți, dar și ca bază de structurare a conținutului normativ al Constituției, supremația Legii fundamentale în condițiile aplicării principiului priorității Dreptului Uniunii Europene, modalitățile prevăzute de lege pentru asigurarea supremației Constituției.

Despre ediția 2 

Ediția 2 cuprinde, ca element de noutate, un capitol destinat analizei unor aspecte semnificative din jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind garantarea exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. De asemenea, au fost inserate în lucrare ample referințe cu privire la ultimele decizii ale Curții Constituționale.

Cuvintele autorilor despre lucrare

Lucrarea este construită pe un algoritm interdisciplinar, în măsură să pună în valoare locul şi rolul Constituţiei în sistemul social, statal şi interstatal, dimensiunea istorică, evolutivă a Legii fundamentale, realităţile care condiţionează sau determină conţinutul normativ al acesteia.
Pe lângă elementele de analiză întâlnite în mod obişnuit în cursurile universitare, sunt prezentate teme de interes major care reprezintă elemente de noutate în literatura de specialitate: problematica principiilor constituţionale, analiza principiului proporţionalităţii în cazul restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, dar şi ca bază de structurare a conţinutului normativ al Constituţiei; supremaţia Legii fundamentale în contextul aplicării principiului priorităţii Dreptului Uniunii Europene; rolul Curţii Constituţionale, al Parlamentului şi al instanţelor judecătoreşti pentru supremaţia Constituţiei. (…)
Cursul este destinat specialiştilor în Dreptul constituţional, dar, în egală măsură, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în acest domeniu, precum şi oricărei persoane interesate de complexitatea problematicii constituţionale, ştiut fiind faptul că „Legea fundamentală este aşezământul politic şi juridic al unui stat democratic”.

Din cuprins

 • dreptul constituțional ca ramură de drept
 • izvoarele formale ale dreptului constituțional român
 • apariția și evoluția constituțiilor
 • conținutul normativ al constituției
 • principiul supremației constituției
 • sisteme constituționale contemporane
 • evoluția constituțională în România
 • principiile constituționale
 • drepturile și libertățile social-economice și culturale
 • drepturile și libertățile social-politice
 • drepturile exclusiv politice
 • drepturile garanții
 • aspecte din jurisprudența Curții Constituționale privind protecția unor drepturi și libertăți fundamentale
 • aspecte din jurisprudența CEDO privind restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale
 • instituția cetățeniei

Puncte forte

 • evoluția constituțiilor în România
 • prezentarea drepturilor fundamentale prevăzute de Constituție: inviolabilitățile, drepturile social-economice și culturale, drepturile exclusiv politice, drepturile social-politice și drepturile garanții
 • ample referințe bibliografice la finalul fiecărui capitol.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.