Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic | Ioan Adam

Editorul: “Materia raporturilor juridice patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoane ca subiecte de drept civil, a raporturilor juridice dintre profesionisti, precum si dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil, la care autorul a facut referire in lucrarea anterioara care a abordat contractul, ca izvor de obligații, este continuata prin analiza faptului juridic ca izvor de obligații civile.

Prezenta lucrare se infațișeaza ca un studiu de profunzime a problematicii complexe vizand regimul juridic al instituțiilor ce alcatuiesc arhitectura faptului juridic, ca izvor de obligații, in contextul reglementat de prevederile Noului Cod civil.

In mod similar cu lucrarea dedicata contractului, Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic are la baza aceeasi metoda comparativa, tranzitorie de la vechea reglementare a Codului civil din anul 1864 la actuala reglementare a Noului Cod civil, autorul evidențiind elementele de noutate, prin raportare la principiile fundamentale desprinse din instituțiile tradiționale, principii care se regasesc și in contextul legislativ actual. Totodata, sunt pastrate opiniile valoroase exprimate atat in doctrina de specialitate, cat și in jurisprudența, care au corespondent in noua reglementare.

Astfel, lucrarea se infatiseaza ca un valoros mijloc de documentare, in egala masura pentru practicienii dreptului, cat si pentru cei care vor sa aprofundeze chestiunile teoretice supuse analizei, chiar și pentru studenți, constituind o veritabila banca de date la zi in aceasta materie.