Parteneriatul public-privat în contextul legislativ actual intern și unional | Oliviu Puie

Editorul: “Volumul intitulat „Parteneriatul public-privat in contextul legislativ actual intern si unional”, analizeaza, in premiera, in contextul noului cadru normativ instituit de O.U.G. nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, problematica „la moda”, dar insuficient aplicata pana in prezent, a parteneriatului public-privat.

Avand in vedere obiectivele si scopul parteneriatelor public-private de a asigura o mai buna eficientizare si punere in valoare a bunurilor proprietate publica si privata a statului si a unitaților administrativ-teritoriale, lucrarea analizeaza intr-o maniera sistematica si accesibila, prin raportare atat la noul cadru normativ in materia parteneriatului public-privat, cat si prin raportare la actele normative speciale care vin sa completeze dispozițiile noului cadru normativ in materie, toate etapele care trebuie parcurse pentru implementarea intr-un termen cat mai rezonabil posibil de catre partenerii publici a proiectelor de parteneriat public-privat si incheierea, dupa finalizarea procedurii de atribuire prevazute de lege, a contractelor de parteneriat public-privat. 

Totodata, avand in vedere succesiunea actelor normative in acest domeniu, impuse, pe de o parte, de necesitatea compatibilizarii acestora cu normele unionale, iar pe de alta parte, pentru a se evita suprapunerea cu legislația specifica din materia achizițiilor publice si a concesiunilor, lucrarea reliefeaza, printr-o analiza comparativa aspectele de noutate aduse de noul cadru normativ intern in materie, precum si modul in care acesta este raportat la normele unionale si la jurisprudența instanțelor unionale. 

In considerarea actualitații si complexitații parteneriatului public-privat, lucrarea se constituie intr-un instrument util si eficient de lucru atat pentru autoritațile si instituțiile publice care implementeaza proiecte de parteneriat public-privat si incheie contracte de parteneriat public-privat, cat si pentru investitorii privați care, dupa semnarea contractului de parteneriat public-privat, in calitate de parteneri privați, contribuie la o mai buna eficientizare si punere in valoare a bunurilor proprietate publica si privata aparținand statului si unitaților administrativ-teritoriale. 

Nu in ultimul rand lucrarea este de un real folos si pentru practicienii dreptului, precum si pentru cadrele didactice universitare si studenți.”