Contenciosul special în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii | Oliviu Puie

Editorul: “Volumul intitulat „Contenciosul special in materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor de lucrari și concesiunilor de servicii – in contextul noului cadru legislativ intern și unional” analizeaza, in premiera, in contextul noului cadru normativ intern și al directivelor unionale din anul 2014, precum și intr-o maniera complexa și interdisciplinara, problematica complexa și controversata a contenciosului special in materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor de lucrari și concesiunilor de servicii. Denumirea lucrarii „Contenciosul special” vine sa reliefeze faptul ca in aceasta materie nu suntem doar in prezența contenciosului administrativ, ci și in prezența unui contencios de drept comun ce intra in competența de soluționare a instanțelor civile de drept comun.

In ambianța noului cadru normativ intern și unional, lucrarea analizeaza aceasta problematica atat din perspectiva doctrinara, cat și prin raportare la legislația interna, normele convenționale, normele unionale, jurisprudența naționala și jurisprudența instanțelor unionale. Lucrarea este structurata in 5 titluri, care la randul lor sunt structurate in capitole, secțiuni și subsecțiuni, și analizeaza intr-o maniera sistematica și accesibila: soluționarea pe cale administrativ-jurisdicționala a litigiilor derivate din actele emise de catre autoritațile contractante in procedura de atribuire a contractelor de achiziție publica, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune de lucrari și concesiune de servicii; soluționarea pe cale directa a litigiilor generate de actele emise de catre autoritațile contractante in procedura de atribuire a contractelor administrative mai sus precizate; soluționarea de catre instanțele judecatorești competente a litigiilor generate de incheierea și executarea contractelor de achiziție publica, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune de lucrari și concesiune de servicii; procedura de executare a hotararilor judecatorești prin care au fost soluționate litigii derivate din actele emise de catre autoritațile contractante in procedura de atribuire a contractului, precum și a hotararilor judecatorești prin care au fost soluționate litigii avand ca obiect incheierea, anularea, constatarea nulitații și executarea contractelor mai sus precizate. 

Avand in vedere complexitatea, actualitatea și importanța majora a domeniului supus analizei, lucrarea constituie un instrument util de analiza atat pentru practicieni dreptului, cat și pentru cadrele didactice universitare și studenți.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.