Drept civil. Drepturile reale principale. Ed. 4 | Eugen Chelaru

Editorul: “Lucrarea Drept civil. Drepturile reale principale este singura de acest gen care analizeaza și problematica aplicarii legislației care conține masuri reparatorii pentru imobilele preluate de stat in timpul regimului comunist, in contextul intrarii in vigoare a Noului Cod civil.

Lucrarea Drept civil. Drepturile reale principale respecta structura consacrata pentru cursurile universitare care trateaza materia drepturilor reale principale, fiind imparțita in 11 capitole:

Patrimoniul si drepturile patrimoniale;
Dreptul de proprietate;
Dreptul de proprietate publica;
Dreptul de proprietate privata;
Regimul juridic al bunurilor imobile proprietate privata;
Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate;
Apararea dreptului de proprietate;
Posesia;
Dezmembramintele dreptului de proprietate;
Modurile de dobandire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale;
Publicitatea imobiliara.

In cadrul fiecarui capitol o atenție deosebita a fost acordata prezentarii reglementarilor care introduc instituții juridice noi in materia drepturilor reale principale sau schimba configurația celor deja existente.

Dorim sa atragem atenția indeosebi asupra analizelor consacrate reglementarilor din Noul Cod civil care au ca obiect universalitațile juridice și universalitațile de fapt; patrimoniile de afectațiune; transferul intrapatrimonial; conținutul dreptului de proprietate; limitele dreptului de proprietate; drepturile de preempțiune la instrainarea unor imobile; regimul juridic al proprietații comune; posibilitatea conferita fiecarui coproprietar de a formula singur acțiuni in justiție care au ca obiect bunul comun, inclusiv acțiunea in revendicare; efectele posesiei; noua configurație a dreptului de superficie; accesiunea imobiliara artificiala și efectul constitutiv de drepturi al inscrierilor in cartea funciara.