Teoria generală a dreptului. Ed. 2 | Alexandru Bleoancă

Editorul: “Teoria generală a dreptului este materia cea mai cuprinzătoare pe care o întâlnesc studenţii în primul an de studii şi este menită a-i familiariza cu noţiunea de drept. De modul în care le este prezentată aceasta depinde cum se vor apropia de toate materiile juridice – cu interes şi curiozitate sau, dimpotrivă, cu teamă şi neîncredere. În acest scop, prezenta lucrare şi-a propus a răspunde la întrebarea „Ce este dreptul?”. Lucrarea prezintă instituţiile juridice grupate în trei categorii, fiecare corespunzătoare unuia dintre sensurile noţiunii de drept – dreptul obiectiv (sistemul de norme juridice), dreptul subiectiv (posibilitate de conduită a unei persoane) şi ştiinţa dreptului (ştiinţă socială ce are ca obiect de studiu dreptul obiectiv şi cel subiectiv).

Despre noua structură a cursului

Cursul își propune o abordare inedită pentru mediul universitar românesc, și anume faptul că problematica în discuție este analizată din toate unghiurile posibile, cu ample referințe practice, punându-se accent pe soluții pertinente și argumentate, dar și pe spețele relevante din practica judiciară națională și internațională. Modul de sistematizare și aspectele de interdisciplinaritate permit o documentare completă asupra interpretării și înțelegerii materiei.

Despre Ediţia 2

Această a doua ediţie adaugă informaţii noi, a căror necesitate a reieşit din folosirea manualului de către studenţi, care, în calitate de principali beneficiari, au arătat, uneori expres, alteori doar implicit, unde sunt necesare completările.

Din cuprins

 • semnificaţiile noţiunii de „drept”
 • principiile şi funcţiile dreptului
 • interpretarea normelor
 • realizarea dreptului
 • răspunderea juridică
 • sistemul ştiinţei dreptului

Puncte forte

 • prezentarea rolului unificator al Teoriei generale a dreptului în raport cu ştiinţele juridice de ramură (drept civil, drept penal, drept constituţional, drept administrativ)
 • privire contemporană, dar şi istorică asupra noţiunii de drept
 • bibliografie cuprinzătoare, ce asigură cititorului referinţe utile în procesul învățării profesiei juridice
 • utilizarea de exemple practice ce însoţesc materia, facilitând înţelegerea acesteia
 • prezentarea sintetică a noţiunilor analizate, simplificând procesul de memorare
 • includerea de teste grilă, a indexului de termeni, precum și a unui glosar de expresii latine, necesare verificării și aprofundării materiei dreptului.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.