Cartea de excepții în procedura civilă. Ed. 2 | Alexandru Bleoancă, Alexandru-Paul Dimitriu, Andrei Iacuba, Ramona Lorena Paraschiv

Editorul: ”Concepută ca un instrument veritabil și util atât profesioniștilor, cât și studenților și tuturor celor implicați în procedurile judiciare, lucrarea de față este rezultatul unei duble abordări a materiei, din punct de vedere teoretic și practic al excepțiilor în dreptul procesual civil.
Analiza fiecărei excepții, într-o abordare complexă din perspectiva autorilor situați pe poziții diferite în soluționarea unui litigiu – magistrat și avocat –, structurează lucrarea în logica firească a etapelor procesuale, prin înglobarea elementelor cu privire la reglementare, definire, invocare, regim juridic, soluționare și jurisprudență.

Despre Ediţia 2

Această nouă ediție structurează patru noi instituții:

 • trimiterea în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare
 • excepția de nelegalitate
 • excepția de neconstituționalitate
 • sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu dezlegarea unor probleme de drept

Cele 35 de incidente procesuale analizate în sinteze și jurisprudență corespund deopotrivă atât cerințelor cititorului însetat de doctrină, cât și ale practicianului care caută soluția unei spețe.

Din cuprins

 • considerații introductive privind excepțiile procesuale
 • excepția lipsei capacității procesuale
 • excepția lipsei de calitate procesuală
 • excepția de prematuritate
 • excepția lipsei de interes
 • excepția lipsei de obiect
 • excepția inadmisibilității
 • excepția imunității de jurisdicție a pârâtului
 • excepția de necompetență
 • excepția privind greșita compunere a instanței
 • excepția de incompatibilitate
 • excepția de recuzare
 • delegarea
 • strămutarea pricinii
 • nulitatea actelor de procedură
 • litispendența
 • excepția de conexitate
 • excepția perimării
 • autoritatea de lucru judecat
 • excepția de neconvenționalitate
 • trimiterea în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare
 • excepția priorității dreptului Uniunii Europene față de normele de drept intern
 • excepția de nelegalitate
 • excepția de neconstituționalitate
 • sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu dezlegarea unor probleme de drept

 
Puncte forte

 • 35 de incidente procesuale analizate
 • analiza fiecărei excepții conține explicații și comentarii privind reglementarea, definiția, invocarea, regimul juridic și soluționarea
 • o secțiune specială cuprinzând soluții din jurisprudență, deosebit de utilă practicienilor
 • reunirea autorilor situați pe poziții diferite în soluționarea unui litigiu civil – magistrați și avocați
 • dublă abordare a materiei, din punct de vedere teoretic și din punct de vedere practic
 • index alfabetic relevant
 • explicare clară și concisă a informațiilor din sfera procesual civilă
 • referințe bibliografice ample, necesare perfecționării cunoștințelor în domeniul dreptului procesual civil.”