Certificatul de urbanism – act administrativ sau act de informare? | Robert Bischin

Editorul: “Este de esenţa urbanismului stabilirea condiţiilor de ocupare a solului şi afectare a spaţiului dintr-o perspectivă de armonizare şi asigurare a echilibrului între, pe de o parte, activităţile umane concurente şi, pe de altă parte, între păstrarea şi ameliorarea calităţii mediului şi dezvoltarea urbană viabilă; de aceea, el permite înscrierea amenajării urbanistice în timp şi spaţiu, în strânsă legătură cu dezvoltarea economico-socială şi culturală cu cerinţele protecţiei mediului. Dreptul urbanismului se află în corelație cu o serie de interese care au generat legislaţii specifice, precum cele referitoare la securitate, salubritate, estetică.
Conceput iniţial ca un drept al solului urban, domeniu al dreptului imobiliar, în timp, dreptul urbanismului a devenit un drept al activităţilor desfăşurate în legătură cu solul. Astfel, lucrarea Certificatul de urbanism, act administrativ sau act de informare? are în vedere ansamblul regulilor, procedurilor şi instituţiilor juridice care contribuie la reglementarea, afectarea şi amenajarea spaţiului, analizează legislaţia urbanismului, proiectând distincția de celelalte legislaţii care au ca obiect ocuparea şi utilizarea solurilor, elementul de distincţie constituindu-l finalitatea sa, și anume amenajarea armonioasă a ansamblurilor urbane. 

Din cuprins

 • dreptul urbanismului – ramură a dreptului public
 • de la urbanism la dreptul urbanismului
 • obiectul, definiţia, noţiunile specifice şi funcţiile dreptului urbanismului
 • principiile şi izvoarele dreptului urbanismului
 • instituţiile urbanismului
 • instituţii centrale
 • instituţii locale
 • instituţii specializate
 • certificatul de urbanism
 • regimul juridic general al autorizaţiilor de urbanism
 • principiile autorizării de urbanism
 • autorităţile emitente
 • certificatul de urbanism
 • introducere
 • obiectul certificatului de urbanism
 • procedura de eliberare a certificatului de urbanism
 • jurisprudenţă (internă, C.E.D.O., C.J.U.E.)

Puncte forte

 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură, în special la normele procedurale atât de drept intern, cât și de drept european
 • scurtă incursiune definirea ramurii de dreptul urbanismului
 • analize legislative și jurisprudențiale în materia obținerii certificatului de urbanism
 • prezentarea şi analizarea legislației, doctrinei și jurisprudenţei în ceea ce privește certificatul de urbanism și dreptul urbanismului
 • ample referințe bibliografice.”