Autorizația de construire – intrarea în legalitate | Robert Bischin

Editorul: “Pe zi ce trece oraşele cresc, se transformă în metropole şi acestea în aglomeraţii urbane şi, totodată, apar noi centre urbane. Urbanismul permite înscrierea amenajării urbanistice în timp şi spaţiu, în strânsă legătură cu dezvoltarea economico-socială şi culturală, cu cerinţele protecţiei mediului.
Lucrarea, un veritabil instrument, analizează o temă importantă pentru practicieni și profesioniști – autorizaţia de construire – actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, emis în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii. Autorizaţia de construire este un act administrativ de urbanism, care se diferenţiază de celelalte categorii de acte administrative printr-o serie de caracteristici, cum ar fi: caracterul real, de universalitate şi generalitate, exclusiv, irevocabil şi public.

Din cuprins

 • oraş – quo vadis?
 • urbanismul
 • ce este urbanismul?
 • teritoriul – o nouă redută de cucerit
 • obiectul, definiţia, noţiunile specifice, funcţiile, principiile şi izvoarele dreptului urbanismului
 • autorizaţiile de urbanism privite în sens larg
 • regimul juridic general al autorizaţiilor de urbanism
 • principiile autorizării de urbanism
 • autorităţile emitente
 • certificatul de urbanism
 • autorizaţia de construire
 • noţiune, natură juridică şi obiect
 • caractere
 • procedura de eliberare a autorizaţiei de construire
 • valabilitatea autorizaţiei de construire
 • drepturile conferite
 • autorizaţia de construire şi drepturile terţilor
 • publicitatea autorizaţiei de construire
 • autorizarea lucrărilor de construcţii în zonele construite protejate
 • autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă
 • solicitarea unei noi autorizaţii
 • jurisprudenţă (internă, CEDO, CJUE)
 • răspunderea pentru nerespectarea regimului legal al actelor de dreptul urbanismului
 • contenciosul administrativ
 • răspunderea contravenţională
 • răspunderea penală
 • răspunderea civilă şi sancţiuni specifice

Puncte forte

 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură, în special la normele procedurale atât de drept intern, cât și de drept european
 • scurtă incursiune în definirea și reglementarea ramurii de dreptul urbanismului
 • detalierea principiilor, funcțiilor și izvoarelor dreptului urbanismului și ale autorizării de urbanism
 • analiză jurisprudențială în materia obținerii autorizațiilor de urbanism
 • prezentarea şi analizarea legislației, doctrinei și jurisprudenţei în dreptul urbanismului
 • ample referințe bibliografice.”