Proprietate intelectuală. Respectarea drepturilor de autor. Proprietatea intelectuală în afaceri. Procesul civil și proprietatea intelectuală. Ilicitul din domeniul proprietatii intelectuale. Tehnologia, internetul și accesul la creația intelectuală | Răzvan Dincă, Viorel Roş, Alin Speriusi-Vlad (ed.)

Editorul: “Cartea reprezintă o încercare de abordare structurată a unor subiecte legate de domeniul proprietății intelectuale, cu aplicare specială în România. Obiectul său de discuție discuție ocupă o bună parte din dreptul imaterialului, respectiv acea subramură a dreptului civil alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale și personal nepatrimoniale având ca obiect lucrurile necorporale. 
Inițiativa a îmbrăcat, la origini, formatul unei secțiuni de proprietate intelectuală din cadrul unei conferințe de drept, astfel încât produsul scris este mai degrabă avatarul acesteia decât o analiză cu caracter sistematic a problematicii extrem de complexe a proprietății intelectuale. 
Volumul este structurat în cinci părți: prima dedicată dreptului de autor, a doua dedicată aspectelor de dreptul afacerilor din acest domeniu, a treia dedicată implicațiilor procesual civile ale proprietății intelectuale, a patra dedicată ilicitului din acest domeniu și a cincea dedicată dreptului noilor tehnologii.

Din cuprins

 • plagiatul și încălcarea drepturilor de autor
 • considerații actuale despre „plagiat” în lucrările științifice
 • elementele componente ale unui sistem de protecție a designului identitar în România
 • capacitatea juridică a persoanelor juridice
 • fiscalizarea drepturilor de autor
 • indicaţiile geografice protejate
 • noutatea şi activitatea inventivă
 • particularități ale înregistrării mărcilor neconvenționale
 • calitatea procesuală activă a beneficiarului unei licențe voluntare de brevet în litigiile privind apărarea drepturilor decurgând din brevet
 • contribuţii ale jurisprudenţei româneşti în domeniul proprietăţii industriale
 • specificitatea acțiunii civile din domeniul proprietății intelectuale
 • considerații privind acțiunile de concurență neloială în domeniul proprietății intelectuale prin prisma legislației Republicii Moldova
 • particularitățile cercetării locului faptei în cazul accesului ilegal la un sistem informatic
 • contravențiile reglementate de Legea nr. 8/1996
 • dreptul de autor în era digitală
 • stocarea în „cloud”, copia privată și remunerația compensatorie
 • vânzarea operelor de artă
 • semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
 • valențele aculturației limitei User Generated Content în spațiul european al dreptului de autor
 • protecția dreptului de autor prin mijloace tehnice: criptarea

Puncte forte

  • abordare structurată a unor subiecte legate de domeniul proprietății intelectuale
  • analiză cu caracter sistematic a problematicii extrem de complexe a proprietății intelectuale
  • analiză multidisciplinară a problematicii dreptului de autor.

Despre editori și autori

Răzvan Dincă – prof. univ. dr. în cadrul departamentului de drept privat al Facultăţii de Drept, Universitatea din București, la disciplinele dreptul proprietăţii intelectuale, drept civil – contracte şi drept civil – contracte şi succesiuni. Este, de asemenea, avocat în cadrul Baroului București

Alin Speriusi-Vlad – doctor în drept, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, avocat în Baroul Timiș

Viorel Roș – profesor universitar și conducător de doctorat în domeniul Dreptului proprietății intelectuale, director al Școlii doctorale a IOSUD – Universitatea „Nicolae Titulescu” din București și avocat în Baroul București

Sonia Florea – avocat în Baroul București (2003, Diplomă de Merit); doctor în drept procesual civil

Marius Cezar Pantea – prof. dr., Facultatea de Poliție, Academia de Poliție „A.I. Cuza”

Monica Florina Boța-Moisin – avocat în Baroul București, Inițiator al proiectului „Legea IEI”, proiect de design legislativ

Eleonora Andriuța – drd., Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Gheorghe Avornic – doctor habilitat în drept, profesor universitar

Andreea Livădariu – avocat în Baroul Bucureşti, drd. și asistent de cercetare, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Ciprian Raul Romiţan – doctor în drept, avocat în Baroul Bucureşti

Viorel Pordea – lector inginer

Claudiu Feraru – avocat în Baroul București

Gheorghe Gheorghiu – conf. univ. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte

Șerban Florița – principal research scientist, 1st degree

Corina Florița – main research scientist, 2nd degree

Roberto Lasso – research scientist, production manager

Gabriel N. Turcu – avocat

Mara Marinescu – avocat

Diana Castraveţ – drd., Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Nicoleta-Elena Buzatu – conf. univ. dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Andrei Pap – avocat în Baroul Timiș

Silviu G. Totelecan – cercetător ştiinţific II, dr., Academia Română – Filiala Cluj-Napoca

Edmond Gabriel Olteanu – prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Bujorel Florea – conf. univ. dr., Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative București a Universității Spiru Haret, avocat în Baroul București

Teodor Bodoașcă – prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş

Lucian-Ioan Tarnu – lector univ. dr., Facultatea de Inginerie Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Nicoleta Rodica Dominte – lector univ. dr., Facultatea de Drept Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi

Ramona Dumitrașcu – drd., avocat în Baroul Bucureşti

Pentru a cumpăra această carte, click aici.