Codificarea administrativă. Abordări doctrinare și cerințe practice | Emil Bălan, Cristi Iftene, Dragoș Troanță, Marius Văcărelu (ed.)

Cuprins: “Introductory remarks

Resume

Emil Bălan 

Prolegomene la o dezbatere privind codificarea administrativă

Elena Simina Tănăsescu, Bogdan Dima

Proiectul de Cod administrativ – între codificare şi consolidare legislativă

Verginia Vedinaș, Ioan Laurențiu Vedinaș

Caznele legiferării sau despre codificarea dreptului, în general, și a dreptului administrativ, în particular

Cristian Clipa

Ce ar putea şi ce ar trebui să clarifice un bun cod administrativ? (Codificare şi fundamente ideologice în dreptul administrativ)

Dana Apostol Tofan

Unele considerații despre codificarea administrativă

Irina Moroianu Zlătescu

Spre o codificare a procedurii administrative a Uniunii Europene

Emilia Lucia Cătană

Dezvoltarea și diversificarea practicilor administrative – premisă a necesității codificării normelor de drept administrativ și a procedurii administrative

Benonica Vasilescu

Scurte considerații privind Codul administrativ

Sorina Ionescu

Câteva aspecte privind procedura codificării

Maria Orlov

Codificarea dreptului administrativ în Republica Moldova

Marius Andreescu, Claudia Andreescu

Consideraţii teoretice şi practice privind codificarea  normelor constituţionale

Octavia Maria Cilibiu

Concentrarea principiilor si regulilor de bună guvernare bugetară în proiectul de codificare administrativă

Iulia Coșpănaru

Standardul de bună administrare – dimensiune orizontală în procesul de codificare administrativă

Marius Văcărelu

Codul administrativ și dimensiunea puterii cetățenești

Daniela Mituțoiu

Reglementarea regimului juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese din perspectiva Codului administrativ

Mihai Fentzel

Sistemul informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice, mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice – PREVENT

Emil Bălan

Considerații  privind controlul administrativ și judecătoresc asupra oportunității actelor administrative

Cristi Iftene

Principii aplicabile răspunderii administrative în contextul codificării administrative

Cosmin Soare

Considerații referitoare la codificarea administrativă. Reflecții privind reglementarea răspunderii administrative în viitorul Cod

Ioana-Cristina Voroniuc

Răspunderea administrativ-patrimonială exclusivă a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare

Mircea Ursuța

Pe scurt despre o cerință a practicii judiciare: codificarea dreptului contravențional

Arina Nicoleta Dragodan

Răspunderea administrativ-disciplinară a funcționarului public și statutul comisiilor de disciplină. Analiză comparativă între reglementarea legală actuală și proiectul de lege privind codul administrativ

Teodor Narcis Godeanu

Considerații generale privind modul de reglementare a situației juridice a personalului din sectorul bugetar în proiectul de Cod administrativ

Camelia Daciana Stoian, Radu Nicolae Stoian

Reglementarea dreptului la opinia profesională a funcţionarului public, în proiectul Codului Administrativ

Dan Răzvan Grigorescu

Reglementarea dreptului general de administrare a bunurilor proprietate publică în Proiectul de lege privind Codul administrativ

Dana Alexandru, Alexandra Ionescu

Limitarea dreptului de proprietate în procesul de planificare urbanistică. Studiu de caz: servituțile urbanistice vs. expropriere

Simona Gherghina

Pe scurt despre unele probleme ale legiferării disparate a unui domeniu al dreptului public

Constantin Iordache, Constantin-Florin Buică

Abordări juridico-administrative privind necesitatea exercitării controlului instituțional civil pentru legalitatea activităților forțelor armate naționale

Mihaela Mușan

Prefectul – înalt funcţionar public sau demnitar politic?

Gheorghe Guțu, Călin Tomuleț

Perspectivele codificării administrative în Republica Moldova

Dana Vulpașu

Reglementarea procedurală a desfășurării activității comerciale pe domeniul public al Municipiului București

Florin Laurențiu Giușcă

Armonizarea legislaţiei naţionale cu dreptul internaţional și cu aquis-ul uniunii europene în domeniul securităţii alimentare publice.”