Administrație și justiție socială. Echitate, incluziune, legalitate | Emil Bălan, Gabriela Varia, Marius Văcărelu (coord.)

Editura: „Teoria și practica administrației publice se afă în fața unor provocări deosebite, generate de realitățile lumii contemporane. Evoluțile democratice au impus adaptarea administrației la noi standarde, iar cercetarea fenomenelor administrative a cunoscut o dezvoltare semnificativă. În pofida progresului înregistrat, societatea contemporană nu este una care se bazează în totalitate pe echitate și justiție socială. Persistă deosebiri între diferite grupuri sociale cu privire la accesul egal la resurse sau egalitatea de șanse. O societate incluzivă presupune ca oricare persoană să reușească să își atingă potențialul maxim indiferent de origine sau circumstanțele de viată. Spatiul administrativ reprezintă segmentul societății în care fenomenele de inechitate si excluziune se manifestă și pot fi usor observate. Exercițiul autoritătii publice în mod transparent și participativ poate corecta abaterile de la standardele de justiție socială, iar educația reprezintă temelia acestui proces.”