Proceduri penale. Vol. I | Voicu Pușcașu, Cristinel Ghigheci

Editorul: ”Lucrarea conține o sinteza teoretica și practica a materiei procedurii penale, partea speciala, respectiv a procedurilor de urmarire penala, a procedurilor de competența judecatorului de drepturi și libertați și a procedurilor de competența judecatorului de camera preliminara, constituind o dezvoltare substanțiala a primei ediții – „Noile proceduri penale” –, fața de care aduce nu doar multiple proceduri noi (urmarirea penala, confirmarea redeschiderii urmaririi penale, confirmarea renunțarii la urmarirea penala etc.), ci și o actualizare și dezvoltare a problematicii celorlalte. 

Cuprinsul lucrarii
– sinteze de teorie și practica judiciara; 
– jurisprudența reprezentativa a Curții Europene a Drepturilor Omului in cauzele privind Romania; 
– decizii ale Curții Constituționale; 
– decizii pronunțate de Inalta Curte de Casație si Justiție in soluționarea unor recursuri in interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, dar și decizii anterioare și inca actuale, de interpretare obligatorie a normelor de procedura penala, pronunțate de catre Tribunalul Suprem sau Curtea Suprema de Justiție; 
– decizii de speta ale instantelor nationale, indeosebi ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau ale fostei Curti Supreme de Justitie ori ale Tribunalului Suprem (pentru perioada 1969-1989), care au ramas actuale; 
– soluții propuse problemelor actuale de aplicare a dispozițiilor procedurale cu ocazia intalnirilor de practica neunitara desfașurate in cadrul curților de apel sau a intalnirilor periodice ale reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor penale ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie și curților de apel; – modele de minute de hotarari penale. 

Puncte forte
Fața de prima ediție, aceasta apare ca o veritabila lucrare noua. In acest prim volum iși fac apariția procedura urmaririi penale, procedurile contencioase in materia masurilor asiguratorii, dar și procedurile privind confirmarea renunțarii la urmarirea penala, confirmarea redeschiderii urmaririi penale sau procedura confiscarii speciale și a desființarii inscrisurilor false, in cazul soluției de netrimitere in judecata. De asemenea, lucrarea cuprinde și jurisprudența reprezentativa a Curții Europene a Drepturilor Omului in cauzele privind Romania. 
Mai important insa, lucrarea insista pe problemele de practica judiciara actuale in aplicarea dispozițiilor procedurale, oferind soluții argumentate, cu referire și la cele propuse cu ocazia intalnirilor de practica neunitara desfașurate in cadrul curților de apel sau a intalnirilor periodice ale reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor penale ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie și curților de apel. 
Lucrarea a fost actualizata fața de ultimele modificari survenite atat ca efect al deciziilor Curții Constituționale, cat și ale Inaltei Curți de Casație și Justiție, dar și prin intervenția, mai mult sau mai puțin inspirata, a legiuitorului. 

Public tinta
Lucrarea se adreseaza: 
– practicienilor, prin jurisprudența bogata, dar și prin numeroasele probleme de aplicare practica a normelor de procedura penala actuale; 
– studenților facultaților de drept, in vederea pregatirii seminarelor și a examenelor pentru promovarea disciplinei Drept procesual penal. Partea speciala, dar și in vederea pregatirii examenului de licența; 
– candidaților la examenul organizat pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii sau pentru admiterea directa in magistratura; 
– candidaților la admiterea in profesia de avocat. ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.