Instituții politice. Ed. 3 | Ştefan Deaconu

Editura C. H. Beck: “Instituțiile politice sunt instituții prin intermediul cărora se exercită puterea statală. Ele nu sunt altceva decât forme prin care se exteriorizează puterea politică. Ceea ce determină natura instituțiilor politice este capacitatea acestora de a folosi puterea pentru realizarea unui interes general. În lipsa instituțiilor politice puterea se exercită conjunctural, arbitrar și uneori conflictual, de către indivizi. Adevărata natură a instituțiilor politice constă în locul pe care acestea îl acordă legii, garanțiilor de echitate și libertate care ocrotesc viața și interesele cetățenilor.

Despre ediția 3

Necesitatea unei noi ediții a cursului a fost impusă de evoluția legislației în domeniu și de acumulările doctrinare, dar și de evoluția și dinamica modificărilor survenite în sistemul de guvernământ actual. Lucrarea este redactată în așa fel încât ea să  reprezinte și o sursa importantă de informație pentru cei interesați de fenomenul constituționalismului și al instituțiilor constituționale, în ansamblu, abordând instituțiile politice nu doar din perspectivă teoretică, ci și din perspectivă practică, ținând cont de experiența pe care autorul a acumulat-o până în prezent datorită funcțiilor publice deținute.

Fundament juridic

Una dintre instituțiile politice este statul ca instrument social organizat, iar o altă instituție politică este reprezentată de partide care, deținând dreptul de conducere a statului, pot transpune în practică programul de acțiune propriu. Ori, o parte semnificativă a acestei lucrări are în vedere exact analiza modului de organizare și funcționare a statului și a partidelor politice.
Din multitudinea instituțiilor politice care sunt în același timp și instituții juridice, fac parte și instituțiile fundamentale ale statului: Parlamentul, Șeful de stat, Guvernul și Curtea Constituțională. Toate aceste instituții reprezintă organe împuternicite de popor cu exercițiul funcției publice, iar de buna funcționare a lor depinde gradul de democratizare a unei societăți.
Întreg acest sistem instituțional și raportul dintre principalii actori politici statali fac obiectul de studiu al cursului de față, autorul utilizând metodele: analitică, istorică și comparativă în descrierea modului de funcționare a instituțiilor fundamentale ale statului.

Din cuprins

 • conținutul lucrării este realizat și structurat respectând standardele europene privind învățarea: obiective de învățare, rezumat și bibliografie prezentate distinct în fiecare capitol
 • problemele fundamentale legate de modul de organizare și funcționare a partidelor politice
 • sistemului electoral
 • separația puterilor în stat
 • organizarea administrativă a teritoriului

Puncte forte

 • toate instituțiile juridice ale instituțiilor politice sunt examinate și analizate în contextul jurisprudenței jurisdicțiilor constituționale române și ale altor state
 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură
 • conceptele juridice într-o abordare modernă și foarte actuală, analizând  teoria statului și principalele instituții ale sale, cu accent deosebit pe instituțiile statale românești
 • principalele instituții politice și constituționale ale statului, precum Parlamentul, Șeful statului și Guvernul, dar și alte instituții adiacente acestora, ca partidele politice sau sistemul electoral sunt tratate din perspectiva activității lor practice de zi cu zi.
 • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar și logic.
 • ample referințe bibliografice la finalul fiecărui capitol.”

Pentru a cumpara aceasta carte, click aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.