Instituții de drept penal. Infracțiunea. Pedeapsa. Răspunderea penală. Sinteze și grile | Daniel Grădinaru

Editorul: ”Lucrarea își propune să trateze într-o manieră cât mai practică instituțiile fundamentale ale dreptului penal, instituții ce sunt studiate în toate programele educaționale de  licență ale facultăților de drept. Informația este în conformitate cu Noul Cod penal, însă autorul face trimiteri la aspectele teoretice care au luat naștere prin dispozițiile Codului penal din 1969, fără să încarce conținutul cu informații ce au doar importanță istorică sau teoretică.
Limbajul juridic utilizat se pliază pe nevoile studenților de a avea un material de studiu care să trateze interpretări doctrinare într-o manieră cât mai clară. Având în vedere experiența profesională a autorului, lucrarea dispune de exemple practice, diverse și din abundență, ce se regăsesc după expunerea teoretică a instituțiilor de drept penal. 
A doua parte a lucrării își propune să ajute studenții în verificarea cunoștințelor teoretice prin punerea la dispoziție a unui set de grile deschise asemeni celor întâlnite în cadrul examenelor de admitere în profesie. Grilele urmăresc întocmai ordinea și tematica informațiilor expuse în partea teoretică.  

Autorul despre lucrare

Fiind conceput ca un suport de curs pentru studenți, în cuprinsul manualului se fac trimiteri la alte lucrări  de referință (manuale, tratate, monografii), pentru cei interesați să aprofundeze subiectele tratate. Totodată, în lucrare sunt prezentate cele mai relevante opinii exprimate în legătură cu problematica analizată. De asemenea, sunt examinate deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție – Hotărâri Preliminare –, precum și deciziile Curții Constituționale pronunțate de la intrarea în vigoare a codului penal și până în prezent.

Din cuprins

  • Infracțiunea
  • Instituția pedepsei
  • Răspunderea penală

Puncte forte

  • exemple practice
  • exprimare sistematică și succintă
  • 100 grile urmate de un tabel ce conține răspunsurile corecte
  • note de subsol cu privire la explicații sau surse din legislația în vigoare
  • ample referinţe bibliografice.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.