Investigarea infracțiunilor contra intereselor financiare ale UE | Daniel Grădinaru

13506_7124_prd.jpgEditorul: ”Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă, pe de o parte, un factor structural de mare importanţă pentru sprijinirea economiei şi a societăţii în general, iar, pe de altă parte, contribuie la dezvoltarea ştiinţifică şi culturală a unui stat, mai ales în contextul actual dominat de fenomenul globalizării. Lucrarea abordează o componentă importantă a problematicii fondurilor nerambursabile alocate de Uniunea Europeană statelor membre, şi anume cea a protecţiei prin instrumente instituţionale şi mijloace de drept penal. Aceasta este rezultatul unui studiu efectuat de un practician-magistrat care încearcă şi reuşeşte într-un mod ştiinţific să reliefeze perspectivele, la nivel european, privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal, nevoia de armonizare a unor aspecte privind incriminarea faptelor de fraudă, precum şi identificarea mijloacelor eficiente de cooperare pentru prevenirea şi combaterea acestui tip de criminalitate.

Din cuprins
– analiza criminologică a infracţiunilor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene
– perspective la nivel european privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal
– aspecte juridico-penale privind infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene
– principalele instituţii din România cu atribuţii în constatarea neregulilor şi aplicarea de sancţiuni constând în corecţii financiare
– probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii utilizate în dovedirea faptelor de fraudare a intereselor financiare ale Uniunii Europene transpunerea convenţiei europene (PIF) de către statele membre ale Uniunii Europene
– instituţii cu atribuţii privind prevenirea sau combaterea săvârşirii fraudelor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene
– aspecte procesuale privind cercetarea infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene
– cooperarea judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene

Puncte forte
– abordează o componentă importantă a problematicii fondurilor nerambursabile alocate de Uniunea Europeană statelor membre, şi anume cea a protecţiei prin instrumente instituţionale şi mijloace de drept penal
– reliefează într-un mod ştiinţific perspectivele, la nivel european, privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal nevoia de armonizare a unor aspecte privind incriminarea faptelor de fraudă, precum şi identificarea mijloacelor eficiente de cooperare pentru prevenirea şi combaterea acestui tip de criminalitate
– ample referinţe bibliografice
– index alfabetic.

Pentru a cumpăra această carte, click aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.