Procedura insolvenţei. Principii. Subiecţii, organele şi derularea procedurii | Anca Roxana Adam

13561_7173_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea prezintă un interes atât teoretic, dar mai ales practic, pentru că se referă la o analiză centralizată a problematicii privind procedura de insolvenţă din perspectiva noilor reglementări în materie cuprinse în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă în antiteză cu procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, constituindu-se într-un îndrumar util pentru oricine doreşte să desluşească acest domeniu specializat.
Lucrarea a analizat în detaliu prevederile Legii nr. 85/2014, denumită pentru aspect de convenienţă Codul insolvenţei, aspectele principale referitoare la desfăşurarea procedurii de insolvenţă şi „actorii” acesteia.
Lucrarea urmăreşte analiza desfăşurării procedurii de insolvenţă, pornind de la principiile pe care se bazează Codul insolvenţei, care reprezintă liniile directoare ale acesteia, dar şi implicaţiile pe care acestea le au pe parcursul derulării procedurii. Totodată cuprinde o amplă analiză a organelor care aplică procedura de insolvenţă, a subiecţilor procedurii de insolvenţă şi a participanţilor la această procedură, din perspectiva prevederilor legale noi, dar şi din perspectiva experienţei practice generate de aplicarea legilor anterioare care au reglementat acest domeniu.

Viziunea autorului
Ca practician al dreptului în materie de insolvenţă, dar şi ca teoretician al dreptului civil în sens larg, am încercat ca prin această lucrare să contribui la o desluşire judicioasă a desfăşurării procedurii de insolvenţă în vederea realizării dezideratului de a ajunge la un sistem de insolvenţă care să asigure acel echilibru dintre creditori şi debitori, care reprezintă o linie de graniţă „foarte fină”, în vederea realizării scopului acestei proceduri care constă în acoperirea pasivului debitorului şi acordarea unei şanse efective a acestuia pentru redresarea activităţii sale.
Considerând că Legea nr. 85/2014 constituie un progres substanţial pentru legislaţia internă în materie de insolvenţă, acest aspect fiind împărtăşit şi de reputate organisme internaţionale, rămâne practicienilor dreptului obligaţia de a genera o jurisprudenţă care să dea eficienţă principiilor şi fundamentelor pe care s-a întemeiat adoptarea acestei ample legi speciale.

Din cuprins
– aspecte generale privind noţiunea de profesionist, întreprindere şi comerciant
– creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei
– aspecte referitoare la verificarea creanţelor constatate prin titlu executoriu
– abordarea actuală a insolvenţei la nivelul Uniunii Europene
– procedura generală de insolvenţă
– procedura simplificată de insolvenţă
– categorii de creanţe reglementate de Codul insolvenţei
– reorganizarea judiciară
– falimentul

Puncte forte
– analiza principiilor pe care se bazează Legea nr. 85/2014
– aprofundarea interpretării contextuale a normelor juridice referitoare la insolvenţă
– analiza pe larg a modalităţii de desfăşurare a procedurii de insolvenţă
– prezentare amănunţită asupra situaţiilor care au generat în practica judiciară în materia insolvenţei o aplicare – neuniformă a prevederilor legale
– referiri la legislaţia europeană şi internaţională
– evocarea unei bogate jurisprudenţe naţionale
– aspecte de drept comparat
– ample referinţe bibliografice.”