Integritatea în spațiul public și privat. Prevenție și necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale | Rodica Aida Popa (coord.)

Editorul: ”Integritatea în mediul public şi privat în România constituie o preocupare a societăţii româneşti, în raport cu modul în care este percepută activitatea funcţionarilor publici, dar şi a entităţilor din mediul privat, în asigurarea încrederii în activitatea pe care o desfăşoară fiecare cetăţean.
Integritatea este una din componentele esenţiale ale oricărei persoane care conferă stabilitate în exercitarea atribuţiilor concrete în domeniile în care îţi desfăşoară activitatea. Educaţia conferă încredere societăţii în ansamblu atunci când fiecare dintre noi suntem integrii. Integritatea în mediul public şi privat în sistemul justiţiei asigură încredere justiţiabililor prin competenţă, onestitate şi umanitate în fiecare dintre funcţiile specifice de judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc,contribuind la cultura juridică a societăţii româneşti.

Despre lucrare

Lucrarea, prima în spaţiul juridic român, sub aspectul abordării prin diversitatea contribuţiilor autorilor din mediul public şi privat conferă supleţe acestora şi invită nu numai la reflecţie, dar mai ales la conştientizarea că nevoia de integritate este prioritară, iar prevenirea încălcărilor normelor de etică, prin programe de pregătire specializată multidisciplinară, competenţele unor organe cu atribuţii specifice sunt menite să întărească încrederea tuturor în raporturile sociale şi activităţile pe care le desfăşoară.
Acest volum se adresează tuturor studenţilor, auditorilor, practicienilor, specialiştilor, dar şi cetăţenilor care sunt interesaţi în a avea un contact specializat şi fundamentat asupra integrităţii, componentă esenţială umană în orice activitate, contribuind la formarea unei culturi civice.

Viziunea coordonatorului

Aspecte privind jurisprudenţa Curţii Constituţionale asupra integrităţii în funcţii şi demnităţi publice, ale infracţiunilor de serviciu, individualizarea pedepselor în cazul infracţiunii de conflict de interese şi abuz în serviciu, prin prisma jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, aspecte deontologice în sistemul judiciar şi proiecţia prin prisma recomandărilor Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, instituţionalizarea eticii în magistratură – provocări pentru un proiect românesc, integritatea arbitrilor, factor determinant în asigurarea unui arbitraj comercial credibil, etica profesională în domeniul bancar, ca necesitate în asigurarea încrederii în raporturile între părţi, metodologia programului de conformitate, măsurile de prevenţie ca parte a sistemelor de conformitate, training şi comunicare în organizaţie, sisteme de alertă de etică whistleblowing – sunt teme care pun în discuţie aspecte ale integrităţii, convergenţei între mediul public şi privat, nevoia de a aborda multidisciplinar şi complementar această valoare etică.

Din cuprins

 • Integritatea în funcţii şi demnităţi publice în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României
 • Aspecte deontologice în sistemul judiciar actual. Proiecţie prin prisma recomandărilor Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni
 • Instituționalizarea eticii în magistratură. Provocări pentru un proiect românesc
 • Integritatea arbitrilor, factor determinant în asigurarea unui arbitraj comercial credibil realizat de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
 • Etica profesională în domeniul bancar. Necesitate în asigurarea încrederii în raporturile dintre părți
 • Integritatea și infracțiunile de serviciu
 • Individualizarea pedepselor în cazul infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu
 • Programul de conformitate în mediul privat
 • Politicile de conformitate și implementarea lor ca parte a măsurilor de prevenire
 • Training și comunicare în organizație pentru prevenirea riscurilor de conformitate
 • Aspecte tehnice și juridice privind sistemele de avertizare etică
 • Jurisprudenţă relevantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”

Despre autori

Rodica Aida Popa este judecător la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Bogdan Dima este doctor în drept al Facultății de Drept, Universitatea din București, unde predă Drept Administrativ din 2007.

Cristian Ducu este Senior Ethics & Compliance and Sustainability Consultant și General Manager al Centre for Advanced Research în Management and Applied Ethics.

Ștefan Deaconu este Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (CA-CCIR) şi arbitru pe lista de arbitri ai CA-CCIR.

Mihai-Adrian Hotca este avocat, profesor universitar doctor, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative, Universitatea Nicolae Titulescu.

Maria Maxim este Senior Manager în cadrul departamentului de Investigarea a Fraudelor şi Soluționarea Disputelor din cadrul Ernst&Young.

George-Mihai Popa este Director Juridic și de Conformitate în cadrul companiei Bayer pentru Grupul de țări România, Bulgaria și Moldova.

Oana-Raluca Bănăţeanu este expert în conformitate, sprijinind operațiunile din regiunea Europa şi Comunitatea Statelor Independente în cadrul unei companii private prezente în peste 190 de ţări.

Mihai Acsinte este avocat, formator în materia contencios administrativ și contravențional la Institutul Național al Magistraturii, de Consultant de Resurse Umane, de Consultant Juridic pentru IT/IS.

Ianfred Silberstein este consilier juridic, consultant strategie  în cadrul Băncii Naţionale a României.

A se vedea și:
Integritatea în spaţiul public şi privat – prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale
Integritatea în spaţiul public şi privat – prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale
Integritatea în spaţiul public şi privat – prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale

Pentru a cumpăra această carte, click aici.