Drept comercial român. Introducere în dreptul comercial. Întreprinderea. Fondul de comerț. Comercianții | Viorel Găină

Editorul: ”Lucrarea abordează problematica dreptului comercial și a celor trei elemente necesare pentru organizarea și desfășurarea unei afaceri (întreprinderea, fondul de comerț, comercianții) în contextul realității juridice instaurate de Noul Cod civil, fundamentat pe concepția monistă asupra dreptului privat. 

Cursul tratează instituțiile juridice de bază ale dreptului comercial în contextul Noului Cod civil, și anume: poziția dreptului comercial în sistemul de drept, întreprinderea comercială, profesioniștii comercianți, comercianții persoane fizice, comercianții persoane juridice, fondul de comerț, societățile comerciale, organizarea și funcționarea societăților comerciale. Un loc aparte îl ocupă instituții juridice precum societățile cooperative, regiile autonome și grupurile de interes economic. Cartea conține și câteva seturi de întrebări, teste grilă și spețe, de natură să contribuie la înțelegerea și asimilarea instituțiilor juridice analizate.

Viziunea autorului

Lucrarea este o prezentare sistematică și logică a instituțiilor de drept comercial privind întreprinderea, fondul de comerț și comercianții.
Structura temelor abordate este logică și sistematică și acoperă aria subiectului tratat. Lucrarea constituie o bună sursă de documentare și informare și conține elemente de feedback asupra acumulărilor obținute prin consultarea și lecturarea sa.
Este un foarte bun manual pentru studenți, dar și pentru cei care practică dreptul.

Din cuprins

 • poziția dreptului comercial în sistemul de drept
 • principiile dreptului comercial
 • categoriile de întreprinderi
 • întreprinderea comercială prin raportare la întreprinderea civilă
 • comercianții persoane fizice
 • comercianții persoane juridice
 • fondul de comerț
 • societatea în nume colectiv
 • societatea în comandită simplă
 • societatea pe acțiuni
 • societatea în comandită pe acțiuni
 • societatea cu răspundere limitată
 • societățile cooperative
 • regiile autonome
 • societățile și companiile naționale
 • grupurile de interes economic

Puncte forte

 • abordează exhaustiv problematica instituțiilor de drept comercial prezentate
 • tratează instituții ale dreptului comercial care au fost mai puțin analizate în literatura de specialitate, respectiv societățile cooperative, regiile autonome și grupurile de interes economic
 • conține seturi de întrebări, teste grilă și aplicații.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.