Contracte aferente exploatării întreprinderii comerciale | Viorel Găină

Editorul: ”Lucrarea „Contracte aferente exploatării întreprinderii comerciale” tratează formarea și executarea principalelor contracte utilizate de către profesioniștii comercianți în exploatarea întreprinderilor comerciale.

Elemente de noutate
Concretizarea concepției moniste în reglementarea unitară a formării și  executării obligațiilor în materie civilă nu a exclus existența unor reguli speciale privind formarea și executarea obligațiilor derivate din raporturile la care participă profesioniștii comercianți, în exploatarea unei întreprinderi comerciale. Contractele încheiate pentru exploatarea unei întreprinderi comerciale se disting de contractele încheiate de simplii particulari prin următoarele: sunt încheiate de profesioniștii comercianți; au ca obiect producerea de mărfuri, circulația mărfurilor, executarea de lucrări și prestarea de servicii; au ca scop obținerea de profit. Exploatarea unei întreprinderi comerciale generează raporturi juridice care au o anumită specificitate cu privire la solidaritatea codebitorilor, curgerea de drept a dobânzilor, mandatul oneros în exercitarea unei activități comerciale, prețul rezonabil. Globalizarea piețelor pe fondul marilor descoperiri în domeniul calculatoarelor, prelucrării informațiilor, transporturilor aeriene a condus la crearea și utilizarea de noi tehnici contractuale în activitatea comercială. Contractele la distanță încheiate între comercianți și consumatori, precum și cele încheiate prin mijloace electronice comportă particularități de fomare și executare.

Din cuprins
Autorul abordează în concepția noilor reglementări în materie civilă și comercială următoarele contracte:

 • contractul de vânzare
 • contractul de mandat
 • contractul de comision
 • contractul de consignație
 • contractul de agenție
 • contractul de report
 • contractul de cont curent
 • contractul de leasing
 • contractul de franciză

Puncte forte

 • prezentarea pașilor pentru încheierea contractelor aferente exploatării întreprinderii comerciale
 • ample note bibliografice
 • analiza celor mai importante contracte utilizate in exploatarea unei întreprinderi comerciale
 • abordare interdisciplinară, cu referiri la cadrul normativ în materie.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.