Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență | Alexandru Ţiclea

Editorul: ”Răspunderea disciplinară – formă a răspunderii juridice – intervine în situaţia în care angajatul săvârşeşte, cu vinovăţie, o abatere disciplinară, adică o faptă ilicită, constând în nerespectarea sarcinilor de serviciu, încălcarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, după caz, a normelor de comportare în unitate şi în afara ei.
În practica angajatorilor, a instituţiilor şi autorităţilor publice, altor unităţi etc., sunt frecvente situaţiile în care intervine răspunderea disciplinară. Totodată, pe rolul instanţelor judecătoreşti sunt înregistrate frecvent contestaţii împotriva sancţiunilor disciplinare.
Aşa cum rezultă din subtitlul prezentei lucrări, la elaborarea ei au fost avute în vedere legislaţia, constând în actele normative – izvoare ale dreptului disciplinar, literatura juridică de specialitate relevantă şi o jurisprudenţă bogată, cu precădere a curţilor de apel, dar şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a Curţii Constituţionale.
Sperăm că răspundem astfel, într-o bună măsură, aşteptărilor şi exigenţelor tuturor celor interesaţi de tema abordată, oferindu-le, drept urmare, un material util, eficient de studiu şi de lucru.

Din cuprins

  • Răspunderea disciplinară ca instituţie juridică importantă, specifică relaţiilor de muncă;
  • Disciplina muncii;
  • Particularităţi ale răspunderii disciplinare în cazul diferitelor categorii de personal;
  • Abaterea disciplinară;
  • Cauze exoneratoare de raspundere disciplinară;
  • Procedura disciplinară.

Puncte forte

  • literatura juridică de specialitate relevantă;
  • jurisprudenţă bogată, cu precădere a curţilor de apel, dar şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a Curţii Constituţionale;
  • tratare exhaustivă a particularităţilor răspunderii disciplinare a diferitelor categori de angajaţi  (salariaţi, funcţionari publici, inclusiv cu statut special, militari, judecători şi procurori), adică a personalului care prestează munci subordonate.”