Drept civil. Teoria generală a obligațiilor | Călina Jugastru

Editorul: ”Edificiul dreptului civil este complicat, iar instituțiile s-au reconfigurat sub imperiul noului Cod civil. Spiritul noii reglementari a impregnat soluțiile de speța și dezbaterile de specialitate. Se profileaza o noua doctrina, se cristalizeaza noi jurisprudențe, cu argumente pertinente pentru perfecționare legislativa.

Dupa un preambul dedicat obligației civile, contractul civil urmeaza firesc in cronologie. Noțiunea și clasificarea contractelor civile, mecanismul ofertei și al acceptarii, principiile care guverneaza efectele contractului civil și excepțiile care le ajusteaza pun in evidența notele de specific in reglementarea activa incepand cu 2011. Actul unilateral concretizeaza manifestarea unica de voința, generatoare de efecte juridice, iar faptele juridice licite – surse obligaționale – surprind principiul (imbogațirea fara justa cauza) și aplicațiile (gestiunea de afaceri, plata nedatorata). Raspunderea civila da expresie obligației de dezdaunare, in prezența condițiilor particulare fiecarei forme de responsabilitate. Studiul condițiilor raspunderii civile implica și analiza cauzelor justificative. Intr-o maniera moderna, condiția prejudiciului reflecta actualitatea jurisprudențiala și doctrinara, cu deschidere spre instrumente flexibile de evaluare, spre interpretare și completare, de lege ferenda. Mijloacele care asigura realizarea drepturilor de creanța delimiteaza sfera confortului raportului obligațional, iar dinamica și stingerea obligațiilor intregesc perimetrul realizarii dreptului de creanța.

Pentru studenți, lucrarea este un instrument de studiu al teoriei generale a obligațiilor și premisa abordarii contractelor civile speciale. Pentru practicieni, constituie un sprijin in cotidianul raporturilor obligaționale civile.”