Exerciții de procedură civilă pe noul Cod | Florina Popa, Alin Speriusi-Vlad, Alexandra Bob

Editorul: ”Exerciţiile, corespunzătoare Titlului preliminar şi Cărţilor I, II şi III din Codul de procedură civilă, reprezintă un instrument util pentru studenţii facultăţilor de drept, precum şi pentru absolvenţii care se pregătesc să participe la concursurile/examenele pentru admitere în profesiile juridice.
Prin utilizarea unor scheme logice, precum şi a unor sinteze relevante, care permit efectuarea unor corelaţii continue între instituţiile procedurii civile, a grilelor prezentate, precum şi a întrebărilor ce însoţesc fiecare speţă se facilitează fixarea temeinică a instituţiilor de drept analizate şi o corectă înţelegere şi aplicare a dreptului procesual civil.

Din cuprins

 • Principiile fundamentale ale procesului civil
 • Aplicarea legii de procedură civilă în timp și spațiu
 • Acțiunea civilă
 • Participanții la procesul civil
 • Competența instanțelor de judecată
 • Actele de procedură
 • Judecata în primă instanță, etapa scrisă, excepțiile procesuale
 • Judecata în primă instanță
 • Etapa cercetării procesului
 • Probele
 • Incidente procedurale
 • Hotărârea judecătorească
 • Efectele hotărârii judecătorești
 • Contestația la tergiversarea procesului

Puncte forte

 • instrument util de lucru pentru toți studenții facultăților de drept
 • o selecţie riguroasă a unor extrase din articolele de specialitate recente prin care reputaţi specialişti
 • prezentarea unor soluţii de practică judiciară recente vizând modul de interpretare a dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă de către instanţele de judecată
 • peste 250 de grile
 • răspunsuri detaliate pentru întrebările grilă
 • posibiltatea verificării cunoștințelor direct pe lucrare.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.