Drept procesual civil. Partea generală | Gabriel Adrian Năsui

Editorul: ”Vechiul Cod de procedura civila, elaborat dupa modelul francez, a intrat in vigoare la 1 decembrie 1865 și, deși a suferit de-a lungul timpului mai multe intervenții legislative, a supraviețuit cu succes vreme de aproape 150 de ani. Desigur ca noile realitați sociale și economice impuneau cu necesitate adoptarea unui nou Cod de procedura civila. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in 10 aprilie 2015, reprezinta actul de naștere al actualelor reglementari ale procesului civil.

Fara a se constitui intr-o critica a actualului act normativ, trebuie observata imprejurarea ca deja au fost aduse modificari Codului de procedura civila prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, prin Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instanțelor judecatorești, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, precum și prin O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe.

Nu in ultimul rand, Curtea Constituționala a asanat anumite texte din corpul actualului Cod prin Decizia nr. 473/2013 [art. 659 alin. (3)], prin Decizia nr. 462/2014 [art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) și art. 486 alin. (3)], prin Decizia nr. 558/2014 [art. 142 alin. (1) teza intai, art. 143 alin. (1) și art. 145 alin. (1) teza intai], prin Decizia nr. 348/2014 [art. 650 alin. (1)], prin Decizia nr. 485/2015 [art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (3)], prin Decizia nr. 839/2015 [art. 493 alin. (5)], prin Decizia nr. 866/2015 [art. 509 alin. (1) pct. 11], prin Decizia nr. 895/2015 (art. 666) și prin Decizia nr. 169/2016 [art. 142 alin. (1) teza intai și art. 145 alin. (1) teza intai]. In viitor este posibil sa cada testul de constituționalitate și alte texte ale actualului Cod. Aceasta este insa consecința inerenta a intrarii in vigoare a unui act normativ atat de vast și de complex cum este Codul de procedura civila, pe care realitațile il supun unor asemenea teste. De remarcat imprejurarea ca și jurisprudența este inca la inceputuri și ca inerenta lipsa a unei jurisprudențe unitare este expresia vie a provocarilor care vin in primul rand pentru practicieni, dar și pentru teoreticieni. Din aceasta perspectiva, lucrarea de fața se dorește a fi un instrument de decriptare a noilor realitați procedurale, un ghid in primul rand pentru studenții și absolvenții facultaților de drept in lupta cu ințelegerea și interpretarea diverselor instituții de drept procesual civil, inclusiv in situațiile pe care autorii Codului nu le-au intrezarit și carora, prin urmare, nu le-au dat o dezlegare explicita.

Lucrarea „Drept procesual civil. Partea generala. Curs universitar”, structurata pe 11 capitole, face o radiografie a judecații in prima instanța. Sunt, pe rand, tratate principiile fundamentale ale procesului civil (și posibilele conflicte intre aceste principii), condițiile de exercitare a acțiunii civile sau incidentele legate de compunerea și constituirea instanței.
Autorul are in vedere toate ipotezele incompatibilitații instanței și remediile puse la dispoziție. Reprezentarea parților in judecata este tratata inclusiv din perspectiva deciziilor Curții Constituționale anterior menționate. O atenție deosebita este acordata competenței instanțelor judecatorești din perspectiva actualului Cod de procedura civila, diferita de cea din vechea reglementare. Noutațile actualului Cod cu privire la etapa scrisa a procesului civil, prealabila primului termen de judecata, precum și cu privire la regularizarea cererii de chemare in judecata sunt, de asemenea, abordate intr-un capitol distinct. Sunt mai apoi tratate etapa cercetarii judecatorești și cea a dezbaterilor, urmate de etapa deliberarii și pronunțarii hotararii. Ultimul capitol al Parții generale scoate in evidența structura și efectele hotararii judecatorești, actul de procedura care finalizeaza judecata in prima instanța.

Lucrarea se dorește a fi un ghid util celor care doresc in primul rand sa se familiarizeze cu dreptul procesual civil, dar și celor deja familiarizați.”