Teoria generală a dreptului. Ed. 2 | Simona Cristea

13718_7320_prd-jpgEditorul: ”Teoria generală a dreptului este o disciplină de sinteză, care oferă o viziune de ansamblu asupra dreptului şi care are scopul de a generaliza şi de a abstractiza. În cadrul acestei discipline se formează constantele dreptului sau pilonii dreptului (dreptul ca ştiinţă), aici se formulează noţiunile, conceptele, principiile şi categoriile fundamentale ale dreptului.
Disciplinele de ramură au rolul de a aprofunda studiul relaţiilor sociale de care se ocupă fiecare. Relaţia dintre Teoria generală a dreptului şi disciplinele de ramură constă în faptul că Teoria generală a dreptului oferă genul proxim, iar disciplinele de ramură oferă diferenţa specifică.

Ediția 2

Necesitatea unei noi ediții a cursului de Teoria generală a dreptului a fost impusă de evoluția legislației în domeniile fundamentale de reglementare și de acumulările doctrinare. În plus, au fost adăugate informații noi, relevante pentru a clarifica diferențele dintre diverse sisteme juridice.

Din cuprins

 • noţiunea dreptului, realizarea dreptului, tipologia dreptului, proba dreptului
 • principiile fundamentale ale dreptului
 • norma juridică şi interpretarea acesteia
 • izvoarele sau sursele dreptului
 • raportul juridic
 • actul juridic
 • noţiuni de procedură şi răspunderea juridică, având la bază studiul doctrinei franceze, anglo-saxone şi româneşti în materie
 • problemele pe care le ridică aplicarea dreptului
 • trăsături definitorii ale aplicării dreptului
 • fazele procesului de aplicare a dreptului
 • interpretarea actelor normative: interpretarea legii, interpretarea reglementărilor administrative, interpretarea tratatelor internaţionale şi interpretarea dreptului Uniunii Europene
 • metodele şi regulile interpretării normelor juridice

Puncte forte

 • aprofundarea interpretării contextuale a normelor juridice
 • analiza principalelor metode de interpretare a dreptului
 • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunţate în noile Coduri
 • abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de ramură
 • este avut în vedere criteriul temporalităţii normelor juridice – principiul neretroactivităţii
 • ample referinţe bibliografice.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.