Achiziții publice. Concesiuni. Remedii și căi de atac | Dan Cimpoeru

13642_7252_prd-jpgEditorul: ”În anul 2014, s-a adoptat un pachet de acte normative menite să modernizeze materia achizițiile publice în cadrul Uniunii Europene. Aceste noi directive au fost transpuse de România în legislația națională prin următoarele acte normative: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Suplimentar, pentru a întregi acest „pachet” legislativ, s-a adoptat și Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea CNSC. În plus, pentru transpunerea Directivei 2009/81/CE a fost adoptată O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii.

Despre lucrare
Lucrarea, concepută sub forma unui curs universitar, este în acord cu noul cadru normativ și abordează exhaustiv problematica achizițiilor publice, astfel: achizițiile publice „clasice”, achizițiile sectoriale, achizițiile publice în domeniile apărării și securității, concesiunile de lucrări și de servicii, remediile și căile de atac. Pentru o mai bună înțelegere a modului în care este aplicată legislația la cazurile concrete, este evocată o selecție de decizii relevante ale CNSC. Cartea conține și un set orientativ de teste grilă care îi va ajuta pe cititori să-și fundamenteze și să-și verifice cunoștințele acumulate.

Din cuprins
– piața unică europeană și achizițiile publice
– domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
– contractul de achiziție publică
– procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică
– instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
– organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică
– executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
– achizițiile sectoriale
– achizițiile publice în domeniile apărării și securității
– domeniul de aplicare al Legii nr. 100/2016
– contractul de concesiune de lucrări și de servicii
– procedurile de atribuire a contractelor de concesiune
– organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de concesiune
– reguli privind executarea contractelor de concesiune
– procedura administrativ-jurisdicțională în fața CNSC
– sistemul de remedii judiciare
– decizii relevante ale CNSC
– peste 100 de teste grilă şi răspunsuri

Puncte forte
– realizată integral în baza noului cadru normativ
– abordează exhaustiv problematica achizițiilor publice
– conţine selecție de decizii relevante ale CNSC
– ample referinţe bibliografice.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.