Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor, drepturile conexe și drepturile sui-generis. Vol. I | Viorel Roș

13610_7221_prd.jpgEditorul: ”Ce este şi de ce este dreptul proprietăţii intelectuale?, aceasta este întrebarea în jurul căreia s-a construit întreaga lucrare. În ciuda relativei sale tinereţi, dreptul proprietăţii intelectuale este ramura de drept cu cea mai spectaculoasă evoluţie în ultimul secol. Dreptul proprietăţii intelectuale se confruntă în fiecare zi cu noi şi noi probleme, viteza cu care se dezvoltă fiind neobişnuită şi neîntâlnită în nicio altă ramură a dreptului. Prezenta lucrare îşi propune să surprindă toate aceste probleme, prin analiza legislaţiei naţionale în domeniu, şi să găsească soluţii şi răspunsuri, prin raportare la opinii doctrinare şi, totodată, la exemple preluate din practica instanţelor.
Concepută în două volume, lucrarea doreşte să fie un ghid util pentru începători, dar şi un instrument juridic pentru cei pasionaţi. Având la bază analiza punctuală a Legii nr. 8/1996, lucrarea nu face abstracţie de celelalte ramuri de drept, urmărind totodată oglindirea prevederilor Legii dreptului de autor în dispoziţiile constituţionale, civile şi chiar fiscale. În cele din urmă, se argumentează că protecţia autorilor şi a operelor lor nu este un scop în sine, nici un mijloc de promovare, de răspândire şi de îmbogăţire a moştenirii culturale naţionale, ci un element esenţial al procesului de dezvoltare, o condiţie a progresului umanităţii.

Viziunea autorului
Dreptul proprietăţii intelectuale este ramura de drept cu cea mai spectaculoasă evoluţie în ultimul secol, numărul mare de convenţii internaţionale semnate, de directive comunitare adoptate şi de organizaţii înfiinţate stând mărturie. Dreptul proprietăţii intelectuale este una dintre materiile cele mai pasionante, mai vii şi mai subtile. Ea presupune să ştii şi drept civil, şi drept constituţional, şi drept european, şi dreptul muncii, şi drept penal, şi drept fiscal. Pentru că ea este legată mai mult decât oricare alta de creativitate şi de comerţ, adică de ceea ce face ca oamenii să fie cu adevărat bogaţi. Sufleteşte şi material!

Despre volumul 1: Dreptul de autor, drepturile conexe şi drepturile sui-generis
Lucrarea propune o analiză amplă a unor probleme de ordin teoretic, dar şi practic legate de dreptul proprietăţii intelectuale. Analiza teoretică are ca punct de plecare dispoziţiile Legii nr. 8/1996, fără să ignore însă şi celelalte reglementări în materie. Din perspectivă practică, lucrarea propune o analiză cronologică a naşterii dreptului proprietăţii intelectuale şi, implicit, a dreptului de autor, dar surprinde, totodată, într-o formulare comparativă, modalităţile de reglementare a dreptului proprietăţii intelectuale în context european şi internaţional.

Relevanță practică
La elaborarea lucrării au fost avute în vedere atât opiniile doctrinei, cât şi soluţiile jurisprudenţiale adoptate la nivelul instanţelor române, hotărârile unor instanţe naţionale străine, precum şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Lucrarea cuprinde legislaţia europeană şi internaţională în materie, precum şi jurisprudenţă relevantă, devenind astfel un instrument juridic util tuturor celor interesaţi de acest domeniu.

Din cuprins
– fundamentele convenţionale ale dreptului proprietăţii intelectuale
– obiectul dreptului de autor şi condiţiile protecţiei operelor prin drept de autor
– categorii de opere protejate şi examenul condiţiei originalităţii
– natura juridică a dreptului creatorilor în dreptul român: drept complex, având în conţinut drepturi morale şi drepturi patrimoniale
– regimul drepturilor morale de autor
– drepturile patrimoniale de autor
– dreptul la paternitatea operei
– dreptul de suită
– natura juridică şi conţinutul dreptului de autor
– limitele exercitării dreptului de autor
– regimul matrimonial, transmisiunea succesorală şi cesiunea drepturilor patrimoniale

Puncte forte
– analiza legislaţiei naţionale din domeniul proprietăţii intelectuale sub aspectul evoluţiei
– incursiune istorică asupra dreptului proprietăţii intelectuale
– corelarea reglementărilor interne cu cele internaţionale
– influenţa tratatelor internaţionale asupra regimului naţional al dreptului de autor
– analiza normelor europene relevante în materie (Directiva 2011/77/UE privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe; Directiva 2009/24/CE privind protecţia juridică a programelor pe calculator; Directiva 98/71/CE privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale)
– impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra legislaţiei privind proprietatea intelectuală
– decizii ale instanţelor române, hotărâri ale CJUE, jurisprudenţă străină
– analiză interdisciplinară şi prezentare comparativă a regimului dreptului de autor reglementat în diferite acte normative generale şi speciale.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.