Drept penal. Partea specială. Ed. 3 | Mihail Udroiu

13602_7215_prd.jpgEditorul: ”Intrarea în vigoare a Noului Cod penal atrage după sine restructurarea nu numai a teoriei infracțiunii, dar și unor instituții de bază ale Dreptului penal, Partea specială. Această carte, elaborată de unul dintre membrii Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal, conține un comentariu aprofundat și clar al noilor instituții de Drept penal, Partea specială în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se vor aplica în practică noile dispoziții penale.

Despre Ediția 3
Această ediție aduce o nouă structurare și prezentare a informațiilor, aptă de a face lucrarea mult mai facil de parcurs. Fiecare capitol este însoțit de un sumar în care sunt evidențiate elementele ce urmează a fi analizate. Totodată, regăsim o restructurare a comentariilor, precum și noi explicații asupra instituțiilor Drept penal, Partea specială. De asemenea, sunt analizate toate soluțiile pronunțate în recurs în interesul legii, hotărâri preliminare și deciziile Curții Constituționale până în iunie 2016.

Din cuprins
• evidențierea diferențelor dintre vechiul și Noul Cod penal
• prezentare detaliată a modului în care determină în practică legea penală mai favorabilă prin raportare la fiecare instituție în parte
• soluții jurisprudențiale ale instanței supreme și ale altor instanțe naționale
• jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele Noului Cod penal trebuie interpretate din perspectiva instanței de la Strasbourg
• 80 de grile și răspunsuri

Puncte forte
• una dintre cele mai performante cărți de Drept penal, Partea specială în înțelegerea și aplicarea Noului Cod penal
• informații complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea specială
• conține modificările aduse prin O.U.G. nr. 18/2016
• o nouă structurare și prezentare a informațiilor apte de a face lucrarea mult mai facil de parcurs
• sumar pentru fiecare capitol în care sunt evidențiate în esență elemente ce urmează a fi analizate
• restructurarea comentariilor referitoare la aplicarea legii penale în timp
• numeroase noi comentarii ale instituțiilor de Drept penal, Partea specială
• analiza tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în iunie 2016
• analiza deciziilor Curții Constituționale”